Bierzmowani

Bierzmowani w 2015 roku

Bierzmowanie przyjęli w 2015 roku parafianie: