Siostry

Siostry Franciszkanki Rodziny Maryi

Siostry Franciszkanki Rodziny Maryi w Budziwoju Siostry Franciszkanki Rodziny Maryi przybyły do Budziwoja na zaproszenie Ks. Proboszcza Kazimierza Żydzika 17 września 1976 r. Była to wspólnota trzyosobowa, której Przełożoną była s. Cyryla Moskwityn. Pozostałe siostry to: s. Bronisława Zubek oraz s. Maria Mikołajczyk. Siostry zamieszkały w domu przerobionym z pomieszczeń gospodarskich. Zajęły się przede wszystkim katechizacją, […]