Historia parafii

Parafia Matki Bożej Śnieżnej, zlokalizowana jest w południowo-wschodniej części Rzeszowa, w dzielnicy Budziwój (do 2010 odrębna wieś). Miejscowość Budziwój posiada długą historię, sięgającą swymi początkami XIV w. Po raz pierwszy wzmiankowany jest w dokumencie króla Władysława Jagiełły w 1423. Przez wiele stuleci Budziwój należał do parafii Tyczyn. Samodzielną jednostką duszpasterską (ekspozyturą) został 1 I 1921 na mocy zarządzenia bp. Józefa Sebastiana Pelczara, co otworzyło proces organizacji struktur parafialnych. Po ich zorganizowaniu zyskał rangę parafii. Parafia od początku swego istnienia należy do dekanatu tyczyńskiego, najpierw w diecezji przemyskiej, a od 1992 – rzeszowskiej. W 2010 liczyła 3650 wiernych.

W okresie przynależności do parafii tyczyńskiej w Budziwoju funkcjonowała niewielka, drewniana kaplica z obrazem Matki Bożej Śnieżnej, przystosowana do odprawiania Mszy św., wzniesiona w XVI w. Sporadycznie, najczęściej z racji odpustu (5 VIII), sprawowano w niej służbę Bożą. Rozebrano ją w 1902 przygotowując miejsce pod nowy, murowany kościół. Wybudowany został w latach 1905 – 07 według projektu inż. Adolfa Sumpera z Rzeszowa, a poświęcono go 5 VIII 1907. Była to niewielka rozmiarami świątynia. Ona jednak w 1921 podniesiona została do rangi kościoła parafialnego. W takim charakterze, zwłaszcza że z latach 1961- 62 dokonano jej rozbudowy, służyła do 2002, gdy sprawowanie liturgii przeniesiono do nowego kościoła. Obecnie kultowi religijnemu służy kościół, wybudowany w latach 1999-2002 według projektu inż. Henryka Sobolewskiego, poświęcony 5 VIII 2002 przez bp. K. Górnego. Kultowi religijnemu w parafii służy też kaplica cmentarna, wybudowana w latach 1996 – 97, poświęcona 5 IX 1999 przez bp. Edwarda Białogłowskiego. Prócz wymienionych obiektów obecną bazę parafialną stanowią jeszcze: plebania z domem zakonnym, wybudowana w latach. 1987 – 92 oraz dom parafialny (od 2004 Publiczne Przedszkole im. św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego), wzniesiony w latach 1987-90.

Koordynatorem życia parafialnego jest każdorazowy rządca parafii, noszący tytuł ekspozyta, administratora, czy proboszcza. W Budziwoju obowiązki te pełnili następujący kapłani: Tomasz Żarów (1921 – 1933), Ludwik Sieradzki (1933 – 34), Tadeusz Łącki (1934 – 36), Wojciech Kałucki (1936 – 46), Władysław Kuzdrzał (1946 – 58), Stanisław Kluz (1958 – 61), Kazimierz Żydzik (1961 – 80), Jan Kocór (1980), Kazimierz Guzy (1980-2009). Od 19 XII 2009 proboszczem parafii jest ks. Mieczysław Lignowski (ur. 2 I 1958 w Harcie, wyśw. 29 VI 1983 w Przemyślu). Większość z wymienionych rządców parafii pracowała samodzielnie. Współpracowników przydzielano im na krótko, zwykle gdy sami nie mogli pełnić swych obowiązków. Dopiero w 1991 parafia otrzymała na stałe kapłana – wikariusza.
W 1976 z inicjatywy ks. Żydzika w Budziwoju swój dom zakonny otworzyły siostry ze Zgromadzenia Franciszkanek Rodziny Maryi. Marianki podjęły posługę w kościele i wśród chorych oraz pracę katechetyczną. W 1993 zlikwidowały swoją placówkę, ale w 2004 na nowo ją uruchomiły. Tym razem głównym ich zajęciem jest prowadzenie przedszkola i praca w zakrystii.
Życie religijne wiernych uzewnętrznia się przede wszystkim poprzez liczny udział w nabożeństwach oraz poprzez wsparcie dla dzieła budowy kościoła i obiektów parafialnych. Jego zewnętrznym przejawem jest też działalność organizacji katolickich.

Oprac. Ks. dr Andrzej Motyka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *