Inne duszpasterstwa

Róże różańcowe

W parafii MB Śnieżnej w Rzeszowie działają następujące róże różańcowe: