Powołania z parafii

Powołania z parafii Rzeszów – Budziwój

1) kapłani:

– ks. Jan Cag – proboszcz w Dylągówce (Archidiec. Przemyska)

– Ks. Andrzej Cag – proboszcz w Komorowie (Diec. Sandomierska)

– Ks. Bogdan Nitka – proboszcz w Dudyńcach (Archidiec. Przemyska)

– Ks. Zbigniew Pałka – proboszcz w Skalniku (Diec. Rzeszowska)

– Ks. Mieczysław Jacek – Szeptycki (Saletyni) – Rzeszów

– Ks. Jacek Ocieczek (Saletyni) – Kraków

– O. Adam Kotula (Karmelici) – Gdańsk

– Ks. Damian Ziemba – wikariusz w Dąbrówce -Gamrat (Diec. Rzeszowska)

2) bracia:

– br. Stanisław Malak (Bracia Szkolni)

3) siostry:

– s. Zofia Kozik – Franciszkanki Rodziny Maryi

– s. Elżbieta Ciebiera – Franciszkanki Rodziny Maryi

– s. Alicja Kalita – Misjonarki Miłości

– s. Lidia Wójcik – Kanosjanki