Historia – osoby

Śp. Ks. Kazimierz Guzy – wspomnienie

W dniu 02.12.2009 r. zmarł Ks. prałat Kazimierz Guzy, proboszcz parafii w Budziwoju, dziekan Dekanatu Tyczyńskiego i Diecezjalny Duszpasterz Rolników. Eksporta odbędzie się w piątek, 04.12.2009 r. o godz. 13.00 w Budziwoju, zaś pogrzeb w sobotę, 05.12.2009 r. o godz. 12.00 w Budziwoju. Ks. Prałat Kazimierz Guzy urodził się 02.01.1941 -w Brzózie Stadnickiej, w rodzinie […]