03. 07. 2022 r. – 14 NIEDZIELA ZWYKŁA C

03. 07. 2022 r. – 14 NIEDZIELA ZWYKŁA C

*****************************************************************************

INTENCJE MSZALNE:

  7: 30 – + Józef Praiznar – 3 rocznica śmierci

10: 00 – + Halina i Zdzisław Gałuszka

17: 00 – za parafian

*****************************************************************************

1.DZISIAJ:

* na sumie – zapowiedź przedślubna: nr 11 / 2022;

* o godz. 17: 00 – Msza święta połączona z nieszporami i Litanią do Najdroższej Krwi P. J.

– składka na Wyższe Seminarium Duchowne w Rzeszowie.

– kazania: adoracja aktualna.

2. Jutro i w sobotę Msza święta będzie o godz. 6: 30.

3. We wtorek o godz. 17: 30 nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego i Eucharystia.

4. W środę, w czwartek i w piątek Msza święta będzie o godz. 18: 00.

5. W tym tygodniu czcić będziemy w liturgii:

* w środę – błogosławioną Marię Teresę Ledóchowską, patronkę dzieł misyjnych

w Polsce,

* w piątek – świętego Jana z Dukli, kapłana, niezwykle gorliwego franciszkanina,

związanego z Krosnem, Lwowem i Poznaniem. Słynął z wiedzy

teologicznej i daru prorokowania.

6. Składka z przyszłej niedzieli przeznaczona będzie na witraże w bocznej kaplicy.

7. Ksiądz Biskup Jan Wątroba, w ramach posług i zastępstw wakacyjnych, skierował

do pracy duszpasterskiej w charakterze administratora parafii w dniach 10.07. – 30.07. br.

doktoranta teologii dogmatycznej w Rzymie – ks. mgra lic. Piotra Staryszaka,

pochodzącego Frysztaka.

Przyjmijmy go serdecznie, a jego posługę kapłańską wspierajmy szczerą modlitwą.

8. Przypominam, że dniach 4 – 13. 08. odbędzie się 45. Piesza Pielgrzymka Rzeszowska

na Jasną Górę – w formie tradycyjnej lub sztafetowej.

Wszyscy, którzy chcieliby wziąć w niej udział, dokładne dane znajdą w gablocie.

9. Wójt Gminy informuje, że w okresie od 6 do 26 lipca br. będzie wyłożony do publicznego

wglądu projekt Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego

Gminy Gorlice. Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z projektem tego dokumentu

na stronie internetowej Gminy, jak również w siedzibie Urzędu.

10. Składamy serdeczne “Bóg zapłać”:

panom: Czesławowi Goździewiczowi i Bogusławowi Padołowi za spryskanie

we wtorek trawy na kostce placu kościelnego ekologicznym środkiem,

– osobom z wyznaczonych domów za posprzątanie w piątek kościoła i za kwiaty ołtarzowe.

11. Troskę o czystość świątyni powierzamy w tym tygodniu mieszkańcom domów

od panów: Jerzego i Piotra Praiznar do pana Bogusława Padoła.

12. Do środy włącznie kancelaria nie będzie czynna.

 

                   SZCZĘŚĆ BOŻE

            w wypoczynku i w pracy!