Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży

Służyć Bogu i Ojczyźnie, gotów? Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży już od ponad dwudziestu lat nieustannie zrzesza w swoich szeregach młodych ludzi, oficjalnie istnieje bowiem od dnia 10 października 1990 roku. Zostało powołane przez Konferencję Episkopatu Polski celem zaspakajania duchowych oraz społecznych potrzeb młodego pokolenia katolików. Głównym zadaniem tej organizacji jest kształtowanie dojrzałych chrześcijan oraz aktywne uczestnictwo we wspólnocie i misji Kościoła […]

Read more

Akcja Katolicka – wybory

Szanowni Państwo! Przed nami  kolejne wybory. Nie sposób przecenić ich znaczenia. Będziemy wybierać posłów i senatorów do Sejmu i Senatu RP, najwyższej władzy ustawodawczej w naszym kraju. W tych wyborach niezmiernie ważny jest nasz udział, nasza obecność przy urnach wyborczych. Równie ważny jest wybór ludzi, którzy będą stanowić prawo w nowym parlamencie, prawo dla obywateli Rzeczypospolitej Polskiej. To nasz obywatelski […]

Read more