Historii parafii

Ropica Polska jest najstarszą, udokumentowaną miejscowością w dekanacie gorlickim. Jej znane dzieje sięgają 1265 r. Pomimo długiej historii, nigdy nie była samodzielną parafią. Dopiero w 1981 r. wydzielono nową parafię Ropica Dolna (dzisiaj Polska) z obszaru parafii p.w. Narodzenia Matki Bożej w Gorlicach. Akt erekcyjny nosi datę 21.07.1982 r. Wydany został przez bpa Jerzego Ablewicza, Biskupa Tarnowskiego. Obowiązki tworzenia wspólnoty […]

Read more