Bierzmowanie w parafii

INSTRUKCJA o parafialnym przygotowaniu do sakramentu bierzmowania (Pierwszy Synod Diecezji Rzeszowskiej 2001-2004, Rzeszów 2004, 239-240) Sakramentu Dojrzałości Chrześcijańskiej udziela się uczniom w klasie III gimnazjum. Przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania trwa 1 rok i należy je rozpocząć w klasie II gimnazjum od drugiego półrocza. Przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania odbywa się trybem parafialnym. Szkolne nauczanie katechetyczne uzupełnia, a nie zastępuje parafialnego trybu […]

Read more

Chrzest w parafii

Sakrament chrztu św. Chrzest jako pierwszy sakrament nowego Przymierza jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą wprowadzającą do życia w Duchu i otwierającą dostęp do następnych sakramentów. Chrzest udzielany przez zanurzenie lub polanie wodą dzięki działaniu Ducha Świętego jest obmyciem, które oczyszcza, uświęca i usprawiedliwia, oznacza i urzeczywistnia śmierć dla grzechu i wejście w życie Trójcy Świętej przez upodobnienie do misterium […]

Read more