23. 01. 2022 r. – 3 NIEDZIELA ZWYKŁA C

23. 01. 2022 r. – 3 NIEDZIELA ZWYKŁA C

****************************************************************************

INTENCJE MSZALNE:

  7: 30 – + Krystyna Masztafiak – od kolegów z pracy syna Łukasza

10: 00 – dziękczynna za łaski z rodziny Grażyny i Jerzego Barszcz

17: 00 – za parafian

****************************************************************************

1.DZISIAJ:

Niedziela Słowa Bożego – czytajmy i żyjmy Biblią!

2. Jutro i w sobotę Msza święta będzie o godz. 6: 30.

3. We wtorek o godz. 16: 30 nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego i Eucharystia.

4. W środę, w czwartek i w piątek Msza święta będzie o godz. 17: 00.

5. W tym tygodniu czcić będziemy w liturgii:

* jutro – świętego Franciszka Salezego, Biskupa i Doktora Kościoła, wybitnego pisarza,

patrona dziennikarzy i prasy katolickiej,

* we wtorek – tajemnicę Nawrócenia świętego Pawła Apostoła – zakończenie Oktawy

Modlitw o Jedność Chrześcijan,

* w środę – świętych Tymoteusza i Tytusa, uczniów świętego Pawła Apostoła,

* w piątek – świętego Tomasza z Akwinu, Doktora Kościoła, wybitnego filozofa

i teologa, patrona uniwersytetów i szkół katolickich.

6. W przyszłą niedzielę składka przeznaczona będzie na ogrzewanie i oświetlenie kościoła.

7. Składamy serdeczne “Bóg zapłać”:

osobom z wyznaczonych domów za posprzątanie wczoraj kościoła, odśnieżenie placu

kościelnego i za ofiarę,

–  panu Leszkowi Szczepanikowi za odśnieżenie wczoraj po południu placu kościelnego i parkingów.

8. Troskę o czystość świątyni powierzamy w tym tygodniu mieszkańcom domów

od panów: Janusza Szymanka, Pawła Wala, Mieczysława Mordawskiego i pani Celiny Delimata

do panów: Piotra Pacany i Piotra Bodyka.