Intencje Mszy św. 10.01. – 16.01.2022

10. 01. P. 17: 00 – dziękczynna za łaski, z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę

Matki Najświętszej i zdrowie w Nowym Roku dla mieszkańców

Centrum od wodociągów do starej kaplicy, a dla zmarłych z ich

rodzin o radość nieba

11. 01. Wt.: 6: 30 – + Czesława Niemiec – w 7 dzień po śmierci – od męża Ignacego

                  16: 30 – dziękczynna za łaski, z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę

Matki Najświętszej i zdrowie w Nowym Roku dla mieszkańców Centrum od starej kaplicy

do miasta, a dla zmarłych z ich rodzin o radość nieba

12. 01. Śr. 17: 00 – dziękczynna za łaski, z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę

Matki Najświętszej i zdrowie w Nowym Roku dla mieszkańców zza Wody, a dla zmarłych

z ich rodzin o radość nieba

13. 01. Cz. 17: 00 – + Krystyna Masztafiak – od koleżanek synowej Asi

14. 01. Pt. 17: 00 – + Zofia Kozłowska – 1 rocznica śmierci

15. 01. S.     6: 30 – + Wiktoria, Władysław i Jan Piotrowscy – od rodziny

16. 01. – 2 NIEDZIELA ZWYKŁA

                     7: 30 – w intencji Róży p. Marii Laskoś – o błogosławieństwo Boże,

                                opiekę Matki Najświętszej i zdrowie w Nowym Roku dla członkiń

                                i rodzin, a dla zmarłych o radość nieba

                  10: 00 – + Władysława i Czesław Wojtas

                  17: 00 – za parafian