26. 12. 2021 r. – NIEDZIELA ŚWIĘTEJ RODZINY C

26. 12. 2021 r. – NIEDZIELA ŚWIĘTEJ RODZINY C

****************************************************************************

INTENCJE MSZALNE:

  7: 30 – + Janina i Jan Goździewicz – z okazji imienin Janiny

10: 00 – + Maria Korzec – 10 rocznica śmierci – od syna Tadeusza z rodziną

17: 00 – za parafian

****************************************************************************

1.DZISIAJ:

* na sumie – tradycyjne poświęcenie owsa, z racji św. Szczepana pierwszego

męczennika Kościoła, którego wspominamy pod datą 26 grudnia;

* o godz. 17: 00 Msza święta połączona z nieszporami;

– ofiary na tacę przeznaczone są na działalność Instytut Teologiczno-Pastoralnego

w Rzeszowie;

– kazania: List Rady DS. Rodziny KEP na Niedzielę Świętej Rodziny.

2. Jutro przypada święto świętego Jana Apostoła i Ewangelisty imieniny Ks. Biskupa

Ordynariusza. Msza święta z poświęceniem wina, które przez modlitwę Kościoła stanie się lekarstwem na

nasze słabości, będzie o godz. 6: 30.

3. We wtorek czcić będziemy w liturgii Niewinne Dzieci Betlejemskie zamordowane

na rozkaz Heroda. O godz. 16: 30 będzie nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego i Eucharystia.

4. W środę i w czwartek Msza święta będzie o godz. 17: 00.

5. W piątek zakończy się bieżący rok. Za wszystko dobro, które otrzymaliśmy z ręki

Bożej trzeba Bogu podziękować, za zło, które popełniliśmy – trzeba Boga przeprosić.

* Nabożeństwo na zakończenie roku będzie o godz. 16: 00: Msza święta z nieszporami

i okolicznościowym kazaniem oraz modlitwy wobec wystawionego w monstrancji Jezusa.

– Serdecznie wszystkich zapraszam.

– Za udział w tym nabożeństwie można zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.

Na ostatni dzień roku w diecezji naszej została udzielona dyspensa od spożywania

pokarmów mięsnych.

6. W sobotę UROCZYSTOŚCIĄ ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI,

rozpoczniemy NOWY ROK, który od lat jest też Światowym Dniem Modlitw o Pokój.

Jest to święto nakazane, czyli zobowiązujące nas do uczestnictwa we Mszy świętej.

* MSZE ŚWIĘTE w naszym kościele będą w porządku niedzielnym (o godz. 7: 30,

10: 00 i 17: 00 ).

* Msze święte rozpoczniemy Hymnem do Ducha Świętego, aby błagać o światło Bożej

mądrości w nowym roku; za odśpiewanie tego hymnu można zyskać odpust zupełny.

7. W imieniu swoim i parafian składam staropolskie “Bóg zapłać” paniom: Janinie Praiznar

i Teresie Boryczko za śpiew Godzinek ku czci Maryi Niepokalanej w ciągu całego Adwentu i pieśni

podczas Rorat.

– Dzieciom, które przychodziły na Roraty z lampionami.

8. Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim, którzy mają swój wkład w uroczyste

przeżycie świąt:

– panu Mieczysławowi Krukowi, sąsiadowi, za piękne darmowe duże choinki,

– panu Aleksandrowi Trybusowi i panu Bogusławowi Padołowi za ich obsadzenie, także

małych drzewek, założenie na nich światełek, ozdób i wykonanie (przygotowanie) ładnej

szopki; panu Aleksandrowi także za naprawę kinkietu w nawie głównej;

– pani Irenie Łabno za udekorowanie małej choinki przy tabernakulum, zrobienie stroików

przy relikwiach, troskę o czystość bielizny ołtarzowej i liturgicznej, wymianę obrusa

ołtarzowego i przygotowanie plebanii do świąt; panu Czesławowi Goździewiczowi

za wszelką pomoc udzieloną pani Irenie we wspomnianych pracach.

9. Z całego serca dziękuję wszystkim, którzy złożyli ofiarę pieniężną do skrzynki świętego

Antoniego ( 2812 zł ) na pomoc szczególnie osobom chorym i samotnym – na święta i Nowy

Rok; panu Organiście za rozprowadzenie większej części tych środków pieniężnych wśród

potrzebujących.

10. Tak jak w zeszłym roku, ze względu na stan epidemii i decyzję Kurii, nie będzie wizyty

duszpasterskiej w tradycyjnej formie.

Zamiast odwiedzin w domach, zapraszam mieszkańców, według wyznaczonych rejonów

( siedmiu ), do kościoła na wieczorną Mszę św., ofiarowaną w intencji zaproszonych

 z rejonu parafian i zmarłych z ich rodzin. Bardzo proszę tych, którzy przyjdą z rodziny na tę

Mszę świętą o przyniesienie ze sobą wody we własnych naczyniach – do poświęcenia. 

Po nabożeństwie będzie możliwość rozmowy na temat bieżących spraw

parafialnych i uczestniczenia w adoracji Najświętszego Sakramentu. – w ciszy.

– W zakrystii można zapisać się na kolędę w domu.

11. Plan spotkań w kościele:

1. Mieszkańcy Centrum od miasta do kościoła – środa 2912.21 godz. 17: 00

2. Mieszkańcy Ćwierci – czwartek 30.12.21 godz. 17: 00

3. Mieszkańcy Gór (od Krzyża i Siar ) oraz Śliwówki i Gurbówki – poniedziałek 03.01.

22 godz. 17: 00

4. Mieszkańcy Centrum od kościoła do Szymbarku – wtorek 04.01.22 godz. 16: 30

5. Mieszkańcy Centrum od wodociągów do starej kaplicy – poniedziałek 10.01.2022

godz. 17: 00

6. Mieszkańcy Centrum od strony rzeki – od starej kaplicy do miasta – wtorek 11.01.22

godz. 16: 30

7. Mieszkańcy Zza wody – środa 12.01.2022 godz. 17: 00.

12. O posprzątanie kościoła jutro o godz. 16: 00 prosimy mieszkańców zza wody

od pana Ryszarda Chmiela do panów Aleksandra i Jana Grzeszczuków i pana

Marka Skotnickiego, zaś w piątek od godz. 9: 00 mieszkańców domów od pani

Małgorzaty Smołkowicz do panów: Stanisława, Dariusza i Damiana Kukułów.

Zakończmy Stary Rok z Bogiem – idźmy w Nowy Rok z Maryją