Zachęta do śpiewania Litanii do Matki Bożej

Rozpoczął się  miesiąc maj, a z nim nabożeństwo majowe ku czci Matki Bożej.

Odbywać się będzie ono w kościele:

* w dni powszednie o godz. 17: 30;

* w niedziele i święta o godz. 16: 30.

Bezpośrednio po “majówkach” będzie Msza święta.

– Zachęcam do udziału w tym pięknym nabożeństwie, w miarę możliwości, dzieci z rodzicami, 

młodzież  i dorosłych.

Będziemy uczyć się w szkole Maryi całkowitego zawierzenia Bogu i służby bliźnim.

– Zachęcam również do śpiewania Litanii do Matki Bożej w domach oraz przy krzyżach

i kapliczkach, zgodnie ze starą, polską tradycją. Warto przy tej okazji zatroszczyć się

o udekorowanie maryjnych wizerunków w naszych domach.

Miesiąc maj jest miesiącem modlitwy o ustanie epidemii – pamiętajmy!

                                                                                                               proboszcz