11. 04. 2021 r. – 2 NIEDZIELA WIELKANOCNA B – MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

11. 04. 2021 r. – 2 NIEDZIELA WIELKANOCNA B –

                          MIŁOSIERDZIA BOŻEGO –

                          O d p u s t   p a r a f i a l n y

****************************************************************************

INTENCJE MSZALNE:

  7: 30 – + Maria i Józef Baran – w rocznice śmierci

11: 00 – do Jezusa Miłosiernego w intencji wszystkich parafian

17: 00 – + Adam Wiśniowski – od cioci Haliny Cetnarowskiej

****************************************************************************

1.DZISIAJ wraz z całym Kościołem przeżywamy ŚWIĘTO BOŻEGO MIŁOSIERDZIA.

Wychwalamy nieskończoną dobroć i miłosierdzie naszego Boga, przedstawiamy Mu

nasze dziękczynienia i prośby; równocześnie uczymy się być dobrymi i miłosiernymi

wobec naszych bliźnich.

2. DZISIAJ w naszym parafialnym Wieczerniku, w naszym kościele, każdy kto jest

w stanie łaski uświęcającej i przyjął Komunię świętą może zyskać o d p u s t

z u p e ł n y. Może go ofiarować albo za siebie, albo za kogoś ze zmarłych.

3. DZISIAJ:

Święto patronalne Caritas;

* suma odpustowa o godz. 11: 00, którą odprawi i słowo Boże wygłosi ks. Jacek Piróg – proboszcz     z Sękowej

* po południu Msza święta o godz. 17: 00;

składka na Caritas Diecezji Rzeszowskiej.

4. Dzisiejsza niedziela rozpoczyna w Polsce 77. Tydzień Miłosierdzia, którego myślą

przewodnią są słowa Pana Jezusa: Ja jestem chlebem życia. Kto do Mnie przychodzi

nie będzie łaknął, a kto we Mnie wierzy nigdy pragnąć nie będzie (J 6, 35 ).

Pamiętajmy o niesieniu pomocy ludziom znajdującym się w duchowej i materialnej

potrzebie.

5. Jutro Msza święta będzie o godz. 6: 30.

O godz. 16: 30 będzie spotkanie w kościele dzieci pierwszokomunijnych i rodziców

z klasy III b, a o godz. 18: 00 z klasy III a.

6. We wtorek o godz. 17: 30 nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego i Eucharystia.

– Po Mszy świętej spotkanie Grupy Modlitwy Św. Ojca Pio.

7. W środę, w czwartek i w piątek Msza święta będzie o godz. 18: 00.

8. Na środową Mszę świętą o godz. 18: 00 i spotkanie zapraszam kandydatów

do Bierzmowania z klasy VIII.

9. Przyszła niedziela będzie Niedzielą Biblijną i rozpocznie XIII Ogólnopolski Tydzień

Biblijny połączony z V Narodowym Czytaniem Pisma Świętego.

– Składka przeznaczona będzie na pokrycie kosztów związanych z pracami przy oknach

bocznej kaplicy i wykonaniem w nich witraży.

10. Składamy serdeczne “Bóg zapłać”:

– panu Zdzisławowi Boczoniowi za pomoc w rozebraniu Ciemnicy,

-panu Czesławowi Goździewiczowi za odpowiednie zabezpieczenie obrazu z Ciemnicy i hostii,

– osobom z wyznaczonych domów zza wody za przygotowanie świątyni do dzisiejszej

uroczystości: posprzątanie , dokupienie kwiatów i złożoną ofiarę.

11. Troskę o czystość świątyni powierzamy w tym tygodniu mieszkańcom domów za wody

od pana Stanisława Żydły do pana Wacława Grubały i pana Stanisława Wójcika.

13. W środę 14 kwietnia, w godzinach 8: 00 – 13: 00 nastąpi przerwa w dostawie energii

elektrycznej w obwodzie nr 1, stacja 81362 ( koło kościoła ).

 

Jezu, ufamy Tobie.