Zapraszamy na nabożeństwa w Wielkim Poście

Przez cały WIELKI POST:

w każdą niedzielę o godz. 7: 00 śpiewać będziemy GODZINKI KU CZCI MĘKI

PAŃSKIEJ,

w każdą niedzielę o godz. 16: 30 będą GORZKIE ŻALE z kazaniem pasyjnym,

w każdy piątek będzie DROGA KRZYŻOWA o godz. 16: 30.

* Bezpośrednio po tych nabożeństwach będzie MSZA ŚWIĘTA.

Do licznego udziału w wielkopostnych nabożeństwach wszystkich bardzo serdecznie

zachęcam. Niech nie będzie w parafii rodzin, które pozostałyby obojętne na religijne

przeżycie Wielkiego Postu.

Ks. Proboszcz