Zaległe Bierzmowanie 06.02.2021 godz. 9: 00 Bazylika

  W związku ze zbliżającym się zaległym Bierzmowaniem ( z roku 2020 ), zapraszam kandydatów

z pierwszych klas szkół średnich na Mszę św. w niedzielę 24 stycznia 2021 o godz. 17: 00

i spotkanie.

Nieobecność nieusprawiedliwiona będzie oznaczała rezygnację kandydata z chęci przyjęcia

Sakramentu Bierzmowania w wyznaczonym terminie. Na spotkanie przynosimy otrzymane

w październiku ubiegłego roku karteczki „SAKRAMENT BIERZMOWANIA” z pieczęcią parafii,

obrazki z tekstem przyrzeczenia, książeczki i indeksy.

Ksiądz Dziekan zaś zaprasza do Bazyliki na Mszę św. we wtorek 26 stycznia o godz. 18: 00,

 po której odbędzie się próba przed Bierzmowaniem.