29. 03. 2020 r. – 5 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU A

29. 03. 2020 r. – 5 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU A

****************************************************************************

INTENCJE MSZALNE:

7: 30 – + Julian Patla – od najbliższych sąsiadów

10: 00 – + Józefa Janik – 24 r. ś. : + Ludwik Żyłka – 29 r. ś.

17: 00 – za parafian

****************************************************************************

1.W zaistniałej sytuacji kolejnych obostrzeń przepisów dokonywanych przez władze

państwowe Biskup Rzeszowski udziela dyspensy od obowiązku uczestniczenia

we Mszy świętej w niedziele i inne święta nakazane oraz wiernym przebywającym

na terytorium Diecezji Rzeszowskiej od dnia 28 marca 2020 roku aż do odwołania.

Wierni są proszeni, aby dostosowali się do zarządzeń władz państwowych.

Do 11 kwietnia obowiązuje ograniczenie liczebne uczestników nabożeństw do 5 osób.

2. Dzisiaj Msze święte w naszym kościele o godz. 7: 30. 10: 00 i 17: 00.

Po wszystkich Mszach świętych będzie modlitwa o wygaśnięcie epidemii słowami

suplikacji: „Święty Boże, Święty Mocny…”

* Zachęcam bardzo do skorzystania z transmisji on-line Gorzkich Żali o godz. 15: 30

z kościoła parafialnego w Szymbarku na stronie internetowej www.szymbark.

parafialnastrona.pl

3. Jutro i w sobotę Msza święta będzie o godz. 6: 30.

4. We wtorek Msza święta o godz. 18: 00 z nabożeństwem do Miłosierdzia Bożego.

5. W środę, w czwartek i w piątek Msza święta będzie o godz. 18: 00.

6. W tym tygodniu wypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca.

7. Możliwość skorzystania z sakramentu pokuty w naszym kościele:

od wtorku do piątku od godz. 11: 00 – 12: 00 i od 17: 00 – 18: 00;

w sobotę od godz. 11: 00 – 12: 00 i od 15: 00 – 16: 00.

8. Za tydzień Niedziela Palmowa i rozpoczęcie Wielkiego Tygodnia.

9. Odwołany jest zwyczajowy dzień wizyty u chorych i osób starszych w domach z okazji Świąt.

Posługa sakramentalna wobec chorego na wezwanie w niebezpieczeństwie śmierci.

10. Troskę o czystość świątyni powierzamy w tym tygodniu mieszkańcom domów od pana

Daniela Górskiego i Andrzeja Jedleckiego  do  pana Stanisława Tumana.

11. Nie zapomnijmy o zabraniu do poczytania w dzisiejszą niedzielę wielkopostną

tygodnika katolickiego „Niedziela”.