29.12.2019 r. – ŚWIĘTO ŚWIĘTEJ RODZINY: JEZUSA, MARYI I JÓZEFA A

29. 12. 2019 r. – ŚWIĘTO ŚWIĘTEJ RODZINY: JEZUSA, MARYI I JÓZEFA A

************************************************************************

INTENCJE MSZALNE:

7: 30 – + Maria Korzec – 8 r. śmierci – od syna Tadeusza z rodziną

10: 00 – + Jan i Wanda Sośniak – w rocznicę śmierci Jana (21)

17: 00 – + za parafian

************************************************************************

1. DZISIAJ:

* o godz. 17: 00 Msza święta połączona z nieszporami;

– kazania: List Dyrektora Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin przy KEP.

2. Jutro Msza święta będzie rano o godz. 6: 30.

3. We wtorek zakończy się bieżący rok. Za wszystko dobro, które otrzymaliśmy z ręki

Bożej trzeba Bogu podziękować, za zło, które popełniliśmy – trzeba Boga przeprosić.

* Nabożeństwo na zakończenie roku będzie o godz. 16: 00: Msza święta z nieszporami

i okolicznościowym kazaniem oraz modlitwy wobec wystawionego w monstrancji

Jezusa Miłosiernego.

– Serdecznie zapraszam.

– Za udział w tym nabożeństwie można zyskać odpust zupełny pod zwykłymi

warunkami.

4. W środę UROCZYSTOŚCIĄ ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI,

rozpoczniemy NOWY ROK, który od lat jest też Światowym Dniem Modlitw

o Pokój.

Jest to święto nakazane, czyli zobowiązujące nas do uczestnictwa we Mszy świętej.

* M s z e  ś w i ę t e w naszym kościele będą o godz. 7: 30 i 10: 00;

nie będzie Mszy świętej wieczornej.

* Msze święte rozpoczniemy Hymnem do Ducha Świętego, aby błagać o światło

Bożej mądrości w nowym roku; za odśpiewanie tego hymnu można zyskać odpust

zupełny.

5. W pierwszy czwartek Msza święta rano o godz. 6: 30.

6. W pierwszy piątek od godz. 15: 00 możliwość skorzystania ze spowiedzi świętej.

O godz. 17: 00 będzie Msza święta ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa.

7. W pierwszą sobotę Msza święta wotywna o Niepokalanym Sercu NMP

będzie o godz. 6: 30.

8. W przyszłą niedzielę składka przeznaczona będzie na Seminarium Duchowne.

9. Porządek kolędy:

29. 12. N. godz. 13: 00: od pani Haliny Zgrzebieniowskiej i pana Mateusza Rosół

do pana Marka Potyrały i panów: Jana Tokarza i Andrzeja Grybosia,

z przerwą na Mszę św. o godz.17: 00

30. 12. P.godz. 9: 00: Góry od Siar – od pani Bronisławy Hajduk i pana Janusza

Górskiego do pani Cecylii Wdowiarz i pana Jana Żrałki

01. 01. Śr. Nowy Rok – godz. 13: 00: od państwa Niemców do pana Emila

Kamińskiego oraz pan Rafał Augustyn , pan Soczek Marcin i pan Piotr

Obszarski

02. 01. Cz. godz. 9: 00: za wodą od strony Szymbarku, od pana Józefa Masztafiaka

do pana Jana Barana i pana Szymona Kamińskiego

03. 01. Pt. – godz. 11: 00: pani Maria Kłak, Józef Jerzak i Stanisław Tuman; po Mszy

o godz. 17: 00: pan Władysław Kraus i pani Anna Durlak

04. 01. S. godz. 9: 00: Ćwierci – od pani Anny Wojtarowicza do panów: Tadeusza

i Dariusza Janików

05. 01. N. – godz. 12: 30: od pani Ireny Łabno do państwa Kuszyńskich, z przerwą

na Mszę św. o godz. 17: 00

06. 01. P. – godz. 12: 30: od pana Stanisława Zięby do pana Antoniego Żeglenia,

z przerwą na Mszę św. o godz. 17: 00.

07. 01. Wt.godz. 14: 00: od pana Gwidona Miareckiego do pana Krzysztofa Labuta;

po Mszy św.: pan Aleksander Ziaja

08. 01. Śr. – godz. 14: 30: od pana Jacka Kamińskiego do panów: Bogusława

i Grzegorza Klimkowiczów

09. 01. Cz. godz. 15: 00: od pani Janiny Burkot i pana Jacka Burkota do panów:

Andrzeja i Krzysztofa Matusików

10. 01. Pt. – godz. 13: 30 za wodą: od pana Stanisława Janka i państwa Wójcików

do pana Wacława Gubały

11. 01. S.godz. 9: 00: Ćwierci – od pani Bogusławy Trybus do pana Tadeusza

Adamkiewicza

10. W okresie kolędowym kancelaria będzie czynna: w poniedziałki, wtorki i piątki

od godz. 8: 00 do godz. 9: 00.

11. Składamy serdeczne “Bóg zapłać”:

– osobom z wyznaczonych domów zza wody za posprzątanie w piątek kościoła

i za ofiarę;

– wszystkim, którzy złożyli dziś ofiarę na ogrzewanie i oświetlenie kościoła.

12. Troskę o czystość świątyni powierzamy w tym tygodniu mieszkańcom domów

zza wody od pana Stanisława Żydły do pana Wacława Gubały i pana Stanisława

Wójcika.

13. Weźmy do poczytania dla całej rodziny prasę katolicką.

ZAKOŃCZMY STARY ROK Z BOGIEM

IDŹMY W NOWY ROK Z MARYJĄ