25.12.2019 r. – UR. BOŻEGO NARODZENIA A; 26.12.2019 r. – ŚWIĘTO ŚW. SZCZEPANA

25. 12. 2019 r. – UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO A

****************************************************************************

INTENCJE MSZALNE:

7: 30 – + Aleksander Waląg – w rocznicę śmierci

10: 00 – + Stanisław, Maria i Zofia Kotowicz – w 1 r. ś. Stanisława i kolejne

pozostałych

****************************************************************************

1.Dzisiejszy uroczysty dzień świąt – przeżyjmy tradycyjnie w gronie rodzinnym.

Całe święta przeżyjmy we wzajemnej miłości, życzliwości i całkowitej trzeźwości.

2. Jutro drugi dzień świąt: Święto świętego Szczepana, Pierwszego Męczennika

za Chrystusową Prawdę:

* Msze święte w naszym kościele: o godz. 7: 30 i 10: 00;

* po sumie poświęcimy tradycyjnie owies, który podaje się bydłu, aby przez modlitwę

Kościoła uprosić błogosławieństwo w gospodarstwie;

* tak, jak dzisiaj, nie będzie Mszy świętej wieczornej.

– Ofiary zbierane na tacę przeznaczone będą działalność Instytutu Teologiczno-

Pastoralnego w Rzeszowie.

Zamiast kazania, wysłuchamy słowa Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

na drugi dzień świąt Narodzenia Pańskiego 2019 roku.

3. INTENCJE MSZALNE w drugi dzień świąt:

7: 30 – + Adela Kamińska – w r. ś. – od córki i syna z rodzinami

10: 00 – dziękczynna za łaski w rodzinie Trybusów, z prośbą o błogosławieństwo Boże

w nadchodzącym Nowym Roku

4. ŻYCZENIA naszych Księży Biskupów i Wójta Gminy Gorlice – odczytać!

5. Wszystkim uczestniczącym w tej Mszy świętej składam serdeczne życzenia

świąteczne:

NIECH BOŻE DZIECIĘ, NASZ BÓG I ZBAWCA,

NAPEŁNI WASZE SERCA PRAWDZIWYM POKOJEM

I PŁYNĄCĄ Z NIEGO RADOŚCIĄ.

NIECH NOWO NARODZONEMU SYNOWI BOŻEMU

BĘDZIE POŚRÓD WAS DOBRZE, NIECH INNYM BĘDZIE

Z WAMI DOBRZE NIE TYLKO W CZASIE TYCH

PIĘKNYCH / ŚWIĄTECZNYCH / DNI, ALE JAK NAJDŁUŻEJ.

26. 12. 2019 r. – ŚWIĘTO ŚW. SZCZEPANA MĘCZENNIKA

********************************************************************************

INTENCJE MSZALNE:

7: 30 – + Adela Kamińska – w r. ś. – od córki i syna z rodzinami

10: 00 – dziękczynna za otrzymane łaski w rodzinie Trybusów z prośbą

o błogosławieństwo Boże i zdrowie w nadchodzącym Nowym Roku

********************************************************************************

1. D z i s i a j drugi dzień tegorocznego świętowania. Pamiętajmy, aby całą oktawę

Bożego Narodzenia przeżyć z żyjącym w sercu Chrystusem, abyśmy w Jego obecności

mogli powitać nadchodzący Nowy Rok.

2. Jutro – w piątek – czcić będziemy w liturgii świętego Jana Apostoła

i Ewangelistę – imieniny naszego Księdza Biskupa Ordynariusza. Pamiętajmy

o modlitwie w jego intencji. Msza święta z poświęceniem wina, które przez modlitwę

Kościoła stanie się lekarstwem na nasze słabości, będzie o godz. 17: 00.

– Po Mszy świętej będzie obowiązkowe spotkanie z ministrantami.

3. W sobotę czcić będziemy w liturgii Niewinne Dzieci Betlejemskie zamordowane

na rozkaz Heroda.

* Msza święta będzie rano o godz. 6: 30.

4. W n i e d z i e l ę przeżywać będziemy Święto Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi

i Józefa. Składka przeznaczona będzie na ogrzewanie i oświetlenie świątyni.

5. W najbliższą sobotę rozpocznę wizytację duszpasterską, zwaną kolędą.

Będzie to okazja do wspólnej modlitwy i rozmowy na tematy duszpasterskie.

O ile możności, niech w czasie kolędy będą obecni wszyscy domownicy i wszyscy

niech włączą się we wspólną modlitwę. Na stole nakrytym białym obrusem należy

przygotować: krzyż, zapaloną świecę, Pismo święte, wodę prawdziwie poświęconą

oraz zeszyty dzieci i młodzieży z religii.

– Ofiary z racji kolędy składamy tradycyjnie na tacę w kościele do dnia drugiego lutego-

na kopercie na zewnątrz należy napisać “kolęda”.

* W sobotę28. 12. – od godz. 9: 00 pragnę odwiedzić mieszkańców Gór od Krzyża

Milenijnego: od pani Michaliny Łacek i pana Sławomira Łacka

do panów: Grzegorza i Wiesława Skrobotów

* W niedzielę – 29.12.od godz. 13: 00: od pani Haliny Zgrzebieniowskiej i pana

Mateusza Rosół do pana Jana Tokarza i Andrzeja Grybosia,

z przerwą na Mszę św. o godz. 17: 00

* W poniedziałek 30. 12.od godz. 9: 00 mieszkańcy Gór od Siar: od pani

Bronisławy Hajduk i pana Janusza Górskiego do pana

Stanisława Tumana

6. W imieniu swoim i parafian składam staropolskie “Bóg zapłać” pani Janinie Praiznar,

pani Czesławie Niemiec i pani Teresie Boryczko za śpiew Godzinek ku czci Maryi

Niepokalanej w ciągu całego Adwentu i pieśni podczas Rorat.

– Dzieciom, które przychodziły z lampionami na Msze święte roratnie wraz z rodzicami

i opiekunami.

7. Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim, którzy mają swój szczególny wkład

w uroczyste przeżycie świąt:

– panu Mieczysławowi Krukowi, sąsiadowi, za bardzo piękne darmowe duże choinki,

– pani Irenie Łabno za wykonanie pięknej szopki, ustrojenie małych choinek i zrobienie

stroików przy relikwiach; panu Czesławowi Goździewiczowi za pomoc pani Irenie

w powyższych pracach,

– panu Markowi Gaworowi za zdemontowanie planszy adwentowej,

– pani Czesławie Niemiec za troskę o czystość bielizny ołtarzowej i liturgicznej.

8. Z całego serca dziękujemy wszystkim, którzy złożyli ofiarę pieniężną do skrzynki

świętego Antoniego (1940 zł ) na pomoc szczególnie osobom chorym i rodzinom

wielodzietnym – na święta i Nowy Rok; panu Organiście za pomoc w rozprowadzeniu

części środków pieniężnych wśród potrzebujących.

Niech Wam wszystkim Boże Dziecię obficie błogosławi.