Zachęcamy do udziału w nabożeństwach majowych

W środę rozpocznie się miesiąc m a j, a z nim nabożeństwo majowe ku czci Matki

Bożej.

Odbywać się będzie ono:

w dni powszednie o godz. 17: 30;

w niedziele i święta o godz. 16: 30.

Bezpośrednio po “majówkach” będzie Msza święta.

* Zachęcam do licznego udziału w tym pięknym nabożeństwie całe rodziny,

posyłajmy dzieci. Będziemy uczyć się w szkole Maryi całkowitego zawierzenia Bogu

i służby bliźnim.

* Zachęcam również do śpiewania Litanii do Matki Bożej przy krzyżach i kapliczkach,

zgodnie ze starą, polską tradycją. Warto przy tej okazji zatroszczyć się o udekorowanie

maryjnych wizerunków w naszych domach.