21. 04. 2019 r. – NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO C

21. 04. 2019 r. – NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO C

************************************************************************

INTENCJE MSZALNE:

6: 30 – za wszystkich parafian

10: 00 – + Janina i Władysław Franczak

***********************************************************************

1. P r z e ż y w a m y największe święto w roku kościelnym.

* Świętujmy w obecności Chrystusa, który w nas zmartwychwstał.

* Świętujmy w rodzinnej atmosferze i trzeźwości.

* Świętujmy z pożytkiem dla duszy i ciała.

* Dzielmy się radością z tymi, którzy jej nie mają.

2. DZIŚ t r z e c i d z i e ń NOWENNY DO BOŻEGO MIŁOSIERDZIA.

– Po sumie odmówimy stosowne modlitwy.

3. JUTRO – d r u g i d z i e ń Świąt Wielkanocnych:

* Porządek nabożeństw przed południem, jak w każdą niedzielę / 7: 30 i 10: 00 /;

tak jak i dziś, nie będzie Mszy świętej popołudniowej;

– W Poniedziałek Wielkanocny w całej Polsce zbierana będzie składka na Katolicki

Uniwersytet Lubelski. Według możliwości postarajmy się wesprzeć tę uczelnię.

* Po Mszy św. rannej Nowenna do Bożego Miłosierdzia;

* na sumie będzie chrzest ( nr 1 / 2019 ).

4. W poczuciu wdzięczności chcemy skierować słowa podziękowania do panów

i młodzieńców ze Straży Paradnej, którzy pełnili pięknie wartę przy Grobie Pańskim,

posługę lektorską w czasie całego Triduum Paschalnego i przyczynili się, aby dzisiejsza

Rezurekcja miała godną oprawę… Bóg Wam wszystkim zapłać! Życzymy wytrwałości

w jej pełnieniu w następnych latach i liczymy na Waszą posługę w czasie sumy

odpustowej w Niedzielę Miłosierdzia Bożego.

5. I n t e n c j e MSZY ŚW. w drugi dzień Świąt Wielkanocnych:

7: 30 – + Maria i Józef Tabor i + Andrzej Barszcz

10: 00 – za parafian

Dalszy ciąg ogłoszeń na Oktawę Wielkanocną zostanie podany w dniu jutrzejszym.

************************************************************************

N i e c h  ZMARTWYCHWSTAŁY PAN p o b ł o g o s ł a w i wszystkie

nasze wielkanocne życzenia…