02. 12. 2018 r. – 1 NIEDZIELA ADWENTU C

02. 12. 2018 r. – 1 NIEDZIELA ADWENTU C

INTENCJE MSZALNE:

7: 30 – + Krystyna Koczera – od córki Marii z rodziną

10: 00 – + Józef Migacz – rocznica śmierci

16: 30 – za parafian

1. P i e r w s z ą  n i e d z i e l ą Adwentu rozpoczynamy nowy rok kościelny.

ADWENT to czas duchowego przygotowania się do religijnego przeżycia Świąt

Bożego Narodzenia oraz do spotkania z Chrystusem w wieczności; czas odnowienia

naszej więzi z Bogiem i bliźnimi. Ten czas powinniśmy przeżyć w trzeźwości.

2. Przez ADWENT w d n i p o w s z e d n i e o godz. 16: 30 będzie śpiew

Godzinek i Msza święta r o r a t n i a, czyli adwentowa ku czci Matki Bożej.

– Mile na Roratach są widziane dzieci z lampionami.

3. Dla dzieci uczestniczących w Roratach jest przewidziane losowanie figurki Dzieciątka

Jezus do domu na jeden dzień

* Zachęcam do licznego udziału w nabożeństwie Godzinek i Roratach.

4. DZISIAJ:

* o godz. 16: 30 Godzinki ku czci Matki Bożej z wystawieniem Najświętszego

Sakramentu i Msza święta wieczorna.

– Kazania: adoracja aktualna.

5. We wtorek przypada święto patronalne wszystkich górników – świętej Barbary.

Na nabożeństwie do Miłosierdzia Bożego połączonym z Godzinkami będziemy

się modlić za ludzi wykonujących ciężką i niebezpieczną pracę oraz za tych, co zginęli

w kopalniach. Będziemy też pamiętać o Solenizantkach tego dnia.

Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy.

6. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek i pierwszy piątek miesiąca.

7. SPOWIEDŹ pierwszopiątkowa:

w środę od godz. 15: 45 dzieci klas IV-tych SP;

w czwartek od godz. 15: 45dzieci klas V – VII SP;

w piątek od godz. 15: 00 młodzież klasy VIII SP i III G oraz starsi.

8. W czwartek, 6 grudnia, przypada wspomnienie świętego Mikołaja, biskupa Miry,

żyjącego na przełomie III i IV wieku. Starajmy się sprawić radość dzieciom, choćby

drobiazgiem.

– Po Roratach spotkanie świętego Mikołaja z ministrantami.

9. W sobotę przeżywać będziemy UROCZYSTOŚĆ NIEPOKALANEGO POCZĘCIA

NMP:

Nabożeństwa w naszym kościele: ranoo godz. 7: 30 śpiew Godzinek

o Niepokalanym Poczęciu NMP i o godz. 8: 00 – Msza święta; wieczorem

o godz. 17: 00 Msza św. połączona z obrzędem poświęcenia i wręczenia medalików

Matki Najświętszej dzieciom z klasy III SP – przez rodziców.

– W Bazylice Narodzenia NMP w Gorlicach o godz. 11: 30 będzie uroczysta suma

odpustowa z udziałem “Maryjek”.

* Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP jest świętem patronalnym młodzieży

żeńskiej i Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.

* Zachęcam do licznego udziału w nabożeństwach tego maryjnego święta.

10. Druga niedziela Adwentu będzie Dniem Modlitw za Kościół na Wschodzie.

Jednocześnie w całej Polsce będzie organizowana, przy tej sposobności, zbiórka

do puszek na pomoc materialną temuż Kościołowi. Kto może, niech postara się

złożyć jakąś ofiarę na ten cel. Po Mszach świętych, przy wyjściu z kościoła, będą stali

ministranci z puszkami.

– Składka na tacę przeznaczona będzie na witraże.

11. Od dziś można nabyć u Pań z Parafialnego Zespołu Caritas świecę wigilijną: małą

lub dużą. Dochód z tej sprzedaży jest przeznaczony na pomoc najbiedniejszym

dzieciom na święta oraz na zorganizowanie dla nich ferii i wakacji

12. Bardzo gorąco zachęcamy wszystkich do jałmużny adwentowej na rzecz biednych

osób i chorych w parafii. Na ten cel można złożyć ofiarę do puszki świętego Antoniego,

która znajduje się na filarze, obok stolika prasowego. Liczymy na Waszą ofiarność.

Wszystkim ofiarodawcom, niech nadchodzący Pan wynagrodzi w życiu obfitością

swoich łask.

13. Składamy serdeczne “Bóg zapłać”:

– pani Irenie Łabno za wykonanie dekoracji adwentowej; panu Czesławowi

Goździewiczowi za pomoc,

– panu Maciejowi Tumidajskiemu za przywiezienie planszy z hasłem tegorocznego

programu duszpasterskiego i zawieszenie z pomocą pana Zdzisława Boczonia

w kaplicy,

– panu Markowi Gaworowi za zamontowania baneru na Adwent 2018 z „G.N.”,

– osobom z wyznaczonych domów za posprzątanie wczoraj kościoła i za ofiarę.

14. Troskę o czystość świątyni w sobotę po Mszy św. o godz. 8: 00 powierzamy

mieszkańcom domów od pana Czesława Goździewicza do pana Jana Zawiszy.

15. Wójt Gminy Gorlice ogłasza nabór kandydatów na członków Rady Seniorów

w Gorlicach w II kadencji Rady. Zgłaszanie kandydatów odbywa się za pomocą

formularza zgłoszeniowego, którego druk można odebrać w UG lub pobrać na stronie

BIP Urzędu Gminy. Termin zgłaszania formularzy do 21 grudnia br.

16. Do poczytania w adwentowe dni i wieczory weźmy katolicką prasę.