Bierzmowanie w parafii

INSTRUKCJA o parafialnym przygotowaniu do sakramentu bierzmowania (Pierwszy Synod Diecezji Rzeszowskiej 2001-2004, Rzeszów 2004, 239-240) Sakramentu Dojrzałości Chrześcijańskiej udziela się uczniom w klasie III gimnazjum. Przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania trwa 1 rok i należy je rozpocząć w klasie II gimnazjum od drugiego półrocza. Przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania odbywa się trybem parafialnym. Szkolne nauczanie katechetyczne uzupełnia, a nie zastępuje parafialnego trybu […]

Read more

Chrzest w parafii

Sakrament chrztu św. Chrzest jako pierwszy sakrament nowego Przymierza jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą wprowadzającą do życia w Duchu i otwierającą dostęp do następnych sakramentów. Chrzest udzielany przez zanurzenie lub polanie wodą dzięki działaniu Ducha Świętego jest obmyciem, które oczyszcza, uświęca i usprawiedliwia, oznacza i urzeczywistnia śmierć dla grzechu i wejście w życie Trójcy Świętej przez upodobnienie do misterium […]

Read more

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży

Służyć Bogu i Ojczyźnie, gotów? Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży już od ponad dwudziestu lat nieustannie zrzesza w swoich szeregach młodych ludzi, oficjalnie istnieje bowiem od dnia 10 października 1990 roku. Zostało powołane przez Konferencję Episkopatu Polski celem zaspakajania duchowych oraz społecznych potrzeb młodego pokolenia katolików. Głównym zadaniem tej organizacji jest kształtowanie dojrzałych chrześcijan oraz aktywne uczestnictwo we wspólnocie i misji Kościoła […]

Read more

Akcja Katolicka – wybory

Szanowni Państwo! Przed nami  kolejne wybory. Nie sposób przecenić ich znaczenia. Będziemy wybierać posłów i senatorów do Sejmu i Senatu RP, najwyższej władzy ustawodawczej w naszym kraju. W tych wyborach niezmiernie ważny jest nasz udział, nasza obecność przy urnach wyborczych. Równie ważny jest wybór ludzi, którzy będą stanowić prawo w nowym parlamencie, prawo dla obywateli Rzeczypospolitej Polskiej. To nasz obywatelski […]

Read more
1 2 3