Spotkanie księży wyświęconych w 1983 r.


11 września 2013 r. w Ropicy Polskiej zgromadzili się księża wyświęceni w Przemyślu w 1983 r. wraz z Ks. Proboszczem Stanisławem. Mszy św. przewodniczył ks. biskup Mariusz Leszczyński również święcony w 1983 r. Homilię wygłosił ks. prałat Stanisław Górski z Gorlic – Fary. Oto relacja zdjęciowa z tego spotkania

Dodaj komentarz