Nabożeństwo Czterdziestogodzinne

 W niedziele: 31.01.; 07.02.; 14.02., po Mszy świętej porannej  do sumy  będzie

Nabożeństwo Czterdziestogodzinne przed Wielkim Postem, wynagradzające Chrystusowi

za grzechy świata i naszej parafii.  Każdy powinien znaleźć choćby krótką chwilę 

na spotkanie z Panem Jezusem czekającym na nas pod postacią eucharystycznego Chleba.

Chciejmy także podczas tego nabożeństwa pomodlić się o dobre przeżycie, pod koniec

Wielkiego Postu, misji świętych.