Odpusty za zmarłych w listopadzie

Zachęcam do zyskiwania odpustów za zmarłych w miesiącu listopadzie.

1. Odpustu zupełnego:

– w kościele – w Ur. Wszystkich Świętych (piątek) po południu i przez cały Dzień Zaduszny (sobota)

– na cmentarzu – od 1 do 8 listopada.

* Warunki, jakie trzeba spełnić, aby zyskać odpust zupełny:

– spowiedź św. i Komunia św.,

– wyzbycie się przywiązania do grzechu,

– nawiedzenie kościoła: dziś i w Dzień Zaduszny lub cmentarza – od 1 do 8

listopada,

– odmówienie: Wierzę w Boga… i Ojcze nasz…,

– odmówienie jakiejkolwiek modlitwy w intencjach Ojca św., np. Zdrowaś Maryjo…,

– na cmentarzu – dowolna modlitwa za zmarłych.

2. Odpustu cząstkowego – w pozostałych dniach listopada.