Intencje Mszy św. 23.09. – 29.09.2019

23. 09.  P.     6: 30 – dziękczynna za otrzymane łaski za wstawiennictwem św. Ojca

Pio i prośbą o dalszą opiekę nad członkami jego Grupy

Modlitwy w naszej parafii, sympatykami i biorącymi jego relikwie

24. 09. Wt. 17: 30 – + Jadwiga Laskoś – od Anny Posłusznej z rodziną

25. 09. Śr.  18: 00 – + Jadwiga Laskoś – od sąsiadów: Źrałków i pani Wdowiarz

26. 09. Cz. 18: 00 – + Jadwiga Laskoś – od rodziny Labutów i Wronów

27. 09. Pt. 18: 00 – + Jadwiga Laskoś – od rodziny Walczaków z Krosna

28. 09. S.    6: 30 – + Jadwiga Laskoś – od rodziny Szelców z Krosna

29. 09. – 26 NIEDZIELA ZWYKŁA

                   7: 30 – + Jadwiga Laskoś – od rodziny Pabisińskich

                 10: 00 – + Michał Kołodziej – z okazji imienin

                 17: 00 – za parafian