Dyżury Róż różańcowych w Ciemnicy i Grobie Pańskim

DYŻURY ADORACYJNE  Róż różańcowych

 

**************************************************************************

WIELKI CZWARTEK

godz. 19: 00 – 20: 00 – Róża p. Wandy Migacz

i p. Heleny Smołkowicz

godz. 20: 00 – 21: 00 – Róża p. Marii Laskoś

i p. Jana Tokarza

godz. 21: 00 – 22: 00 – Róża p. Zofii Kudławiec

i p. Barbary Nowak

WIELKI PIĄTEK – początek Nowenny do Miłosierdzia Bożego

po nabożeństwie Męki Pańskiej do godz. 21: 00 – Róża p. Wandy Migacz

i p. Heleny Smołkowicz

godz. 21: 00 – 22: 00 – Róża p. Zofii Kudławiec

i p. Barbary Nowak

godz. 22: 00 – 23: 00 – Róża p. Marii Laskoś

i p. Jana Tokarza

WIELKA SOBOTA

po nabożeństwie Wigilii Wielkanocnej do godz. 21: 00 –  Róża p. Marii Laskoś,

p. Barbary Nowak i p. Jana Tokarza

godz. 21: 00 – 22: 00 – Róża p. Heleny Smołkowicz, p. Wandy Migacz

i p. Zofii Kudławiec