Chrzest w parafii

Sakrament chrztu św. Chrzest jako pierwszy sakrament nowego Przymierza jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą wprowadzającą do życia w Duchu i otwierającą dostęp do następnych sakramentów. Chrzest udzielany przez zanurzenie lub polanie wodą dzięki działaniu Ducha Świętego jest obmyciem, które oczyszcza, uświęca i usprawiedliwia, oznacza i urzeczywistnia śmierć dla grzechu i wejście w życie Trójcy Świętej przez upodobnienie do misterium […]

Czytaj dalej

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży

Służyć Bogu i Ojczyźnie, gotów? Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży już od ponad dwudziestu lat nieustannie zrzesza w swoich szeregach młodych ludzi, oficjalnie istnieje bowiem od dnia 10 października 1990 roku. Zostało powołane przez Konferencję Episkopatu Polski celem zaspakajania duchowych oraz społecznych potrzeb młodego pokolenia katolików. Głównym zadaniem tej organizacji jest kształtowanie dojrzałych chrześcijan oraz aktywne uczestnictwo we wspólnocie i misji Kościoła […]

Czytaj dalej

Akcja Katolicka – wybory

Szanowni Państwo! Przed nami  kolejne wybory. Nie sposób przecenić ich znaczenia. Będziemy wybierać posłów i senatorów do Sejmu i Senatu RP, najwyższej władzy ustawodawczej w naszym kraju. W tych wyborach niezmiernie ważny jest nasz udział, nasza obecność przy urnach wyborczych. Równie ważny jest wybór ludzi, którzy będą stanowić prawo w nowym parlamencie, prawo dla obywateli Rzeczypospolitej Polskiej. To nasz obywatelski […]

Czytaj dalej

Ropica Polska

Ropica Polska Położenie, ludność Ropica Polska położona jest w południowo – wschodniej części województwa małopolskiego. Historycznie i administracyjnie to odrębna wieś, faktycznie jednak przedmieście Gorlic, z którym łączy się główny ciąg jej zabudowy wzdłuż szosy Gorlice – Nowy Sącz. Administracyjnie sołectwo wchodzi w skład Gminy Gorlice, jego powierzchnia wynosi 747 ha. Historia i zabytki Ropica Polska powstała wcześniej niż Gorlice […]

Czytaj dalej

Milenijny Krzyż

Za wioską, na jednym z okolicznych wzniesień, 429 m n.p.m – na granicy archidiecezji przemyskiej i krakowskiej, diecezji rzeszowskiej i tarnowskiej, parafii ropickiej i Szymbarku – stoi niespełna 17-metrowy krzyż o rozpiętości ramion 8 m. Krzyż jest wotum wdzięczności parafian za wiarę i Miłosierdzie Boże. Stoi w miejscu, z którego ramionami obejmuje całą wioskę. Jest znakiem, którego nie można nie […]

Czytaj dalej

Duszpasterze

Ks. Kanonik Józef Makowski, ur. 16.03.1949 – Borzęcin Górny, syn Stanisława i Ludwiki Kwaśniak, Matura: 1967 – LO Brzesko, Studia: 1968-1974 Tarnów – Wyższe Seminarium Duchowne, Święcenia kapłańskie: 02.06.1974 Tarnów, święceń udzielił: Ks. Bp Jerzy Pracował w parafiach na stanowisku: Gawłuszowice 24.06.1974 – 23.06.1976 wikariusz Gorlice 24.06.1976 – 13.08.1981 wikariusz Ropica Polska 14.08.1981 – 23.07.1982 rektor Ropica Polska 24.07.1982 – […]

Czytaj dalej
1 2 3