07. 08. 2022 r. – 19 NIEDZIELA ZWYKŁA C

07. 08. 2022 r. – 19 NIEDZIELA ZWYKŁA C

****************************************************************************

INTENCJE MSZALNE:

  7: 30 – + Zdzisław Buliński – 12 rocznica śmierci

10: 00 – + Sabina Pietrzak i + Wanda Potocka

17: 00 – za parafian

****************************************************************************

1.DZISIAJ:

* na sumiezapowiedź przedślubna: nr 12 / 2022;

* o godz. 17: 00 – Msza święta połączona z nieszporami;

– składka przeznaczona jest na cele diecezjalne;

kazania: adoracja aktualna.

2. Jutro i w sobotę Msza święta będzie o godz. 6: 30.

3. We wtorek o godz. 17: 30 nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego i Eucharystia.

4. W środę, w czwartek i w piątek Msza święta będzie o godz. 18: 00.

5. W sobotę przed południem wejdzie na Jasną Górę 45. Piesza Pielgrzymka Rzeszowska.

Dzisiaj wypada sztafeta grupy bł. Karoliny z Gorlic. Trwajmy z pielgrzymami

w modlitewnej jedności.

6. W tym tygodniu czcić będziemy w liturgii Kościoła:

* jutro – świętego Dominika, kapłana,

* we wtorek – świętą Teresę Benedyktę od Krzyża (Edytę Stein), karmelitankę

i męczennicę, patronkę Europy,

* w środę – świętego Wawrzyńca, diakona i męczennika pierwszych wieków

chrześcijaństwa,

* w czwartek – świętą Klarę, zakonnicę.

7. W przyszłą niedzielę składka na cele inwestycyjne parafii – witraże w bocznej kaplicy.

* W parafii Św. Jadwigi Królowej w Gorlicach o godz. 12: 00 uroczystość 25. lecia

parafii, a po południu Piknik Rodzinny. Duszpasterze i parafianie serdecznie zapraszają.

8. Składamy serdeczne “Bóg zapłać”:

– panu Wojciechowi Olszewskiemu i jego koledze za wymianę oświetlenia obrazu Jezusa

Miłosiernego na ledowe, wymianę taśmy ledowej nad tabernakulum i usunięcie awarii

przy reflektorze oświetlającym ołtarz,

osobom z wyznaczonych domów zza Wody za posprzątanie wczoraj kościoła i za ofiarę.

9. Troskę o czystość świątyni powierzamy w tym tygodniu mieszkańcom domów

od pana Marka Króla i panów: Włodzimierza Kołodzieja i Grzegorza Miareckiego

do pana Jana Krężla i pana Jerzego Barszcza.

10. Wójt Gminy Gorlice informuje, że Gmina Gorlice przystąpiła do sporządzania Miejscowego

Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Zainteresowani zmianą przeznaczenia działki, mogą

składać wnioski do planu oraz dotyczące oceny oddziaływania na środowisko

w dniach od 2.08. – 24.08.2022 roku.

           Pracujmy i odpoczywajmy

            w obecności Chrystusa