Dyżury adoracyjne Róż różańcowych

DYŻURY ADORACYJNE

Róż różańcowych

w CIEMNICY i w GROBIE Pańskim

**************************************************************************

WIELKI CZWARTEK

godz. 19: 00 – 20: 00 – Róża p. Wandy Migacz

i p. Janiny Praiznar

godz. 20: 00 – 21: 00 – Róża p. Marii Laskoś

i p. Jana Tokarza

godz. 21: 00 – 22: 00 – Róża p. Zofii Kudławiec

i p. Barbary Nowak

WIELKI PIĄTEK – początek Nowenny do Miłosierdzia Bożego

po nabożeństwie Męki

Pańskiej do godz. 21: 00 – Róża p. Wandy Migacz

i p. Janiny Praiznar

godz. 21: 00 – 22: 00 – Róża p. Zofii Kudławiec

i p. Barbary Nowak

godz. 22: 00 – 23: 00 – Róża p. Marii Laskoś

i p. Jana Tokarza

================================================================

WIELKA SOBOTA

po nabożeństwie Wigilii

Wielkanocnej do godz. 21: 00 – Róża p. Marii Laskoś, p. Barbary Nowak

i p. Jana Tokarza

godz. 21: 00 – 22: 00 – Róża p. Janiny Praiznar, p. Wandy Migacz

i p. Zofii Kudławiec