Zachęcamy do udziału w Jubileuszowych Misjach Świętych

 Drodzy Parafianie!

Nadchodzi czas, kiedy nasza Parafia, po pandemii, w roku Jubileuszu 40. lecia jej powstania, przeżywać będzie dni swojego odrodzenia podczas Misji Świętych w dniach 04.04. – 10.04.2022       Jest to czas szczególny, czas łaski Bożej, czas Chrystusowego przejścia przez Parafię, wejścia w Wasze domy i serca. Dlatego pragniemy Was zaprosić do czynnego udziału w Misjach Świętych.

Zachęćcie krewnych i przyjaciół, żeby z nich skorzystali. Bóg hojnie wynagrodzi Wam tę gorliwość o zbawienie bliźnich: „Kto pozyska duszę brata swego, ten własną duszę zbawi”.                                  Pokutujcie.   Zadajcie sobie jakieś umartwienie w zakresie posiłku, napoju, ciekawości, niecierpliwości.  Ograniczcie korzystanie z telewizora i Internetu. Pokutujcie za tych, którzy pokutować nie chcą, a uwikłali się w grzeszne życie i nałogi. Módlcie się gorąco o obfite owoce Misji Świętych.

Na ten czas działania Bożego niech Wam Bóg błogosławi.

Poniżej podajemy program Jubileuszowych Misji Świętych.

 

ks. Marek Ryba                                                                                 ks. Stanisław Makowiecki

Misjonarz                                                                                                    proboszcz

 

                                                           Program

                                                      MISJI ŚWIĘTYCH

                                          w roku 40. lecia powstania Parafii

                                                          Ropica Polska

                                                    04.04. – 10. 04. 2022

Poniedziałek – 04. 04. 2022

17:30 Różaniec w intencji wspólnoty parafialnej.

18:00 Msza św. z nauką ogólną.

Nauka stanowa dla mężów i ojców.

21:00 Apel Jasnogórski z Radiem Maryja lub Via i pacierz rodzinny ( przez cały czas misji )

Wtorek – 05. 04. 2022

7:45 Modlitwy w intencji wspólnoty parafialnej.

8:00 Msza św. z nauką ogólną.

17:30 Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego.

18:00 Msza św. z nauką ogólną

Nauka stanowa dla żon i matek.

Środa – 06. 04. 2022

7:45 Modlitwy w intencji wspólnoty parafialnej.

8:00 Msza św. z nauką ogólną.

14:30 Nauka misyjna dla dzieci z klas I – IV SP

16:00 Nauka misyjna dla uczniów z klas V – VIII SP

17:30 Różaniec w intencji wspólnoty parafialnej.

18:00 Msza św. z nauką ogólną.

Nauka stanowa dla młodzieży

Czwartek – 07. 04. 2022

7:45 Modlitwy w intencji wspólnoty parafialnej.

8:00 Msza św. z nauką ogólną.

14:30 Nauka misyjna dla dzieci z klas I – IV SP

16:00 Nauka misyjna dla uczniów z klas V – VIII SP.

17:30 Różaniec w intencji wspólnoty parafialnej.

18:00 Msza św. w int. Rodzin z odnowieniem przysięgi małżeńskiej i błogosławieństwem.

Piątek – 08. 04. 2022

7:30 Droga Krzyżowa.

8:00 Msza św. z nauką ogólną i błogosławieństwem Lurdzkim

15:00 Koronka do Miłosierdzia Bożego

18:00 Msza św. z nauką i nabożeństwo przebłagalne za grzechy.

20:00 Droga Krzyżowa z kościoła do Krzyża Milenijnego z przygotowaniem do spowiedzi.

Sobota – 09. 04. 2022 – DZIEŃ SPOWIEDZI

9:00 Spowiedź dla osób starszych samotnych i chorych.

10:00 Msza św. z udzieleniem sakramentu chorych. Odwiedziny chorych w domach.

14:30 Spowiedź parafialna do godz. 17:30.

18:00 Msza św. z wręczeniem krzyży kandydatom do bierzmowania

Niedziela – 10. 04. 2022

7:00 Nabożeństwo wypominkowe

7:30 Msza św. z nauką.

9:30 Nabożeństwo wypominkowe

10: 00 Poświęcenie palm, Msza św. z nauką.

16:30 Gorzkie Żale, modlitwy przy Krzyżu misyjnym. Błogosławieństwo na zakończenie Misji.