28. 11. 2021 r. – 1 NIEDZIELA ADWENTU C

28. 11. 2021 r. – 1 NIEDZIELA ADWENTU C

****************************************************************************

INTENCJE MSZALNE:

  7: 30 – + Salomea i Andrzej Matuszyk – z okazji imienin i rocznicy śmierci

10: 00 – + Wanda i Jan Sośniak – w rocznicę śmierci Wandy

16: 30 – za parafian

****************************************************************************

1.P i e r w s z ą  n i e d z i e l ą  Adwentu rozpoczynamy nowy rok kościelny.

ADWENT to czas duchowego przygotowania się do religijnego przeżycia Świąt

Bożego Narodzenia oraz do spotkania z Chrystusem w wieczności; czas odnowienia

naszej więzi z Bogiem i bliźnimi. Ten czas powinniśmy przeżyć w trzeźwości.

– Kazania: List pasterski Biskupa Rzeszowskiego na Adwent 2021.

2. Przez ADWENT – w d n i  p o w s z e d n i e  o godz. 16: 30 będzie śpiew Godzinek

i Msza święta r o r a t n i a, czyli adwentowa ku czci Matki Bożej.

* Zachęcam do udziału w nabożeństwie Godzinek i Roratach.

– Mile na Roratach są widziane dzieci z lampionami, szczególnie oczekujące na przyjście

Pana Jezusa w dniu Pierwszej Komunii Świętej

3. Dzisiaj o godz. 16: 30 będzie Różaniec za dusze wypominane i Msza święta wieczorna.

4. Jutro o godz. 18: 00 w parafii Narodzenia NMP w Gorlicach rozpocznie się kurs

przedmałżeński. Będzie trwał 3 tygodnie. Zapisy na pierwszym spotkaniu.

5. We wtorek przypada święto świętego Andrzeja Apostoła.

6. W tym tygodniu wypada p i e r w s z y czwartek, piątek i sobota miesiąca.

7. SPOWIEDŹ piewszopiątkowa:

* w czwartek od godz. 15: 00 – dzieci z klas IV SP,

* w piątek od godz. 15: 00 – uczniowie klas V – VIII SP i starsi.

8. W pierwszy czwartek po Mszy świętej, będzie wystawienie Najświętszego Sakramentu,

modlitwa za kapłanów i o nowe powołania, a następnie adoracja w ciszy do godz. 18: 30,

na którą bardzo serdecznie zapraszam.

9. W sobotę przypada święto patronalne wszystkich górnikówświętej Barbary.

10. Druga niedziela Adwentu będzie Dniem Modlitw za Kościół na Wschodzie.

Jednocześnie w całej Polsce będzie organizowana, przy tej sposobności, zbiórka

do puszek na pomoc materialną temuż Kościołowi. Kto może, niech postara się

złożyć jakąś ofiarę na ten cel. Po Mszach świętych, przy wyjściu z kościoła, będą stali

ministranci z puszkami.

11. Od dziś w przedsionku kościoła można nabyć świecę wigilijną: małą w cenie 6 złotych, lub

dużą w cenie 15 złotych. Dochód z tej sprzedaży jest przeznaczony na pomoc najbiedniejszym

dzieciom na święta.

12. Bardzo gorąco zachęcam wszystkich do jałmużny adwentowej na rzecz biednych

osób samotnych i chorych w parafii. Na ten cel można złożyć ofiarę do puszki świętego

Antoniego, która znajduje się na filarze, obok stolika prasowego. Liczę na Waszą ofiarność.

Wszystkim ofiarodawcom niech nadchodzący Pan wynagrodzi w życiu obfitością swoich łask.

13. 7 grudnia o godz. 7: 00 odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych. Szczegóły na

ogłoszeniu w gablocie.

14. Składamy serdeczne “Bóg zapłać”:

– pani Irenie Łabno za dekorację adwentową przy ołtarzu i wymianę obrusów ołtarzowych;

panu Czesławowi Goździewiczowi za pomoc w tym względzie,

– panu Markowi Gaworowi za zamontowanie dekoracji z „Małego Gościa Niedzielnego”

na tegoroczny Adwent, zakup żarówek do żyrandoli i wymianę zużytych w pająku

w kaplicy,

– panom: Wacławowi Śliwie, Zdzisławowi Boczoniowi, Aleksandrowi Trybusowi,

Bogusławowi Padołowi, Janowi Wilczyńskiemu, Andrzejowi Labutowi, Aleksandrowi

Mice, Józefowi Boczoniowi i Damianowi Marondel za pomoc wczoraj panu Wojciechowi

Śliwie w rozebraniu rusztowań i odwiezieniu ich na rodzinną posesję; panu Wojciechowi

jeszcze raz za darmowe ich wypożyczenie,

panom: Aleksandrowi Trybusowi i Zdzisławowi Boczoniowi za zamontowanie

w kaplicy planszy z nowym hasłem roku duszpasterskiego, ustawienie ławek i wymianę

lampy w wieży,

– osobom z wyznaczonych domów za posprzątanie wczoraj kościoła, zagrabienie liści

na działkach przykościelnych i za ofiarę,

– wszystkim, którzy złożyli dziś datek na tacę na ogrzewanie i oświetlenie kościoła.

15. Troskę o czystość świątyni powierzamy w tym tygodniu mieszkańcom domów zza wody

od panów: Stanisława, Grzegorza i Krzysztofa Masztafiaków oraz pana Michała Rówińskiego

i pana Dominika Orzechowskiego do pani Lucyny Mleczek.