31. 10. 2021 r. – 31 NIEDZIELA ZWYKŁA B UROCZYSTOŚĆ ROCZNICY POŚWIĘCENIA WŁASNEGO KOŚCIOŁA

31. 10. 2021 r. – 31 NIEDZIELA ZWYKŁA B

UROCZYSTOŚĆ ROCZNICY POŚWIĘCENIA WŁASNEGO

KOŚCIOŁA

****************************************************************************

INTENCJE MSZALNE:

  7: 30 – + Jan Maślanka – 16 rocznica śmierci

10: 00 – + Józef Kijek – w rocznicę śmierci

16: 30 – za parafian

****************************************************************************

1.DZISIAJ:

* o godz. 16: 30 – ostatnie nabożeństwo różańcowebędziemy się modlić

za budowniczych,ofiarodawców, dobroczyńców naszej świątyni – tak żyjących,

jak i zmarłych.

2. Jutro – 1 listopada – przeżywać będziemy UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH:

* M s z e  ś w i ę t e będą o godz. 7: 30 i o 10: 00; nie będzie Mszy świętej

popołudniowej.

* O godz. 14: 30 będzie Msza święta w kaplicy na cmentarzu komunalnym w Gorlicach

i procesja żałobna ze stacjami na cmentarzu komunalnym i parafialnym.

– Obecność w dniu jutrzejszym na cmentarzu, nie zwalnia z obowiązku uczestniczenia

we Mszy świętej.

3. We wtorek przypada DZIEŃ ZADUSZNYdzień szczególnej modlitwy za naszych

zmarłych:

* MSZE ŚWIĘTE będą o godz. 8: 00, 16: 00 i 17: 00;

– Po Mszy świętej o godz. 8: 00 będzie Różaniec za zmarłych z wypominkami,

zaś po Mszy świętej o godz. 16: 00 – nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego

w intencji zmarłych.

4. Od środy do soboty włącznie Msza święta będzie o godz. 17: 00.

5. W tym tygodniu wypada p i e r w s z y  czwartek, piątek i sobota miesiąca.

6. Możliwość skorzystania z sakramentu pokuty:

w czwartek od godz. 15: 00 – dzieci klasy IV SP,

w piątek od godz. 15: 00 – uczniowie klas V – VIII SP i starsi.

7. Za dusze wypominane będziemy się modlić w naszej świątyni:

– w Dzień Zaduszny ( 2 XI ),

– od 3 – 8 listopada, przed Mszą świętą, o godz. 16: 30, będzie Różaniec,

– w niedziele listopada także o godz. 16: 30 będzie modlitwa różańcowa w tej intencji,

zaś przed Mszami przedpołudniowymi – jeden dziesiątek Różańca,

– we wtorki całego roku będziemy je polecać Miłosierdziu Bożemu.

* Kto tylko dysponuje wolnym czasem, niech postara się przyjść do świątyni w tym

tygodniu na modlitwę za zmarłych: czekają zmarli rodzice, dziadkowie, wychowawcy,

dobroczyńcy, krewni i przyjaciele.

8. Składam serdeczne “Bóg zapłać”:

– osobom, które przyczyniły się na różny sposób do godnego przyjęcia i uczczenia w naszej

świątyni św. Jana Pawła II w znakach świętych relikwii i pamiątkach z nim związanych,

– wszystkim parafianom, którzy dali piękne świadectwo swojej miłości do św. Jana

Pawła II, uczestnicząc w modlitewnych spotkaniach,

– Dyrekcji naszej SP za umożliwienie obecnym w szkole uczniom spotkania się z naszym

świętym Papieżem,

– panom, którzy przyszli wczoraj i pomogli panu Wojciechowi Śliwie przywieźć

i zmontować rusztowanie przy oknach bocznej kaplicy na zewnątrz i wewnątrz:

jego tacie Wacławowi, Zdzisławowi Boczoniowi, Bogusławowi Padołowi, Aleksandrowi

Trybusowi i Przemysławowi Matuszykowi.

– osobom z wyznaczonych domów za posprzątanie wczoraj kościoła, za kwiaty ołtarzowe –

chryzantemy i za ofiarę,

– wszystkim, którzy złożyli dziś ofiarę na ogrzewanie i oświetlenie kościoła.

9. Troskę o czystość świątyni powierzamy w tym tygodniu mieszkańcom domów

od pani Anny Posłusznej i pana Rafała Piecucha do pani Janiny Szczepanik i pana

Leszka Szczepanika.

Penitencjaria Apostolska zdecydowała, że odpust zupełny dla osób nawiedzających cmentarz    i modlących się za zmarłych przez poszczególne osiem dni, zwykle ustanowiony jedynie na dni od 1 do 8 listopada, może być przeniesiony na inne osiem dni listopada. Dni te, dowolnie wybrane przez poszczególnych wiernych, mogą być od siebie oddzielone. Również odpust zupełny związany z dniem 2 listopada – wspomnieniem wszystkich wiernych zmarłych dla tych, którzy pobożnie nawiedzają kaplicę lub cmentarz i odmawiają tam „Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga”, może być przeniesiony na inny dzień listopada, dowolnie wybrany przez poszczególnych wiernych.

Osoby starsze, chore i ci wszyscy, którzy z poważnych powodów nie mogą opuścić domu, na przykład ze względu na zakazy gromadzenia się licznych wiernych w miejscach świętych, będą mogli uzyskać odpust zupełny, jeśli tylko będą się łączyć duchowo
z wiernymi, którzy pobożnie nawiedzają miejsca święte oraz jeśli wykluczą wszelkie przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu i mają intencję – kiedy to tylko będzie możliwe – spełnić trzy zwyczajne warunki (spowiedź sakramentalna, Komunia eucharystyczna i modlitwa w intencjach Ojca Świętego). Te osoby, aby uzyskać odpust zupełny powinny odmówić pobożnie modlitwy za zmarłych przed obrazem Pana Jezusa lub Najświętszej Maryi Panny (na przykład jutrznię i nieszpory z oficjum Liturgii godzin za zmarłych, Różaniec, Koronkę do Bożego Miłosierdzia i inne modlitwy za zmarłych bliskich ich sercu); podjąć medytacyjną lekturę jednego z fragmentów Ewangelii z liturgii za zmarłych lub też wypełnić uczynki miłosierdzia poprzez ofiarowanie Bogu swoich cierpień.