19. 09. 2021 r. – 25 NIEDZIELA ZWYKŁA B

19. 09. 2021 r. – 25 NIEDZIELA ZWYKŁA B

****************************************************************************

INTENCJE MSZALNE:

  7: 30 – + Janina Jantas – od Ireny Korzeń z rodziną

10: 00 – + Mieczysław Sekuła – w rocznicę śmierci

17: 00 – za parafian

****************************************************************************

1.DZISIAJ:

Dzień Środków Społecznego Przekazu;

pielgrzymujemy duchowo do Matki Bożej Płaczącej w Sanktuarium w Dębowcu,

polecając Jej wstawiennictwu wszystkie nasze sprawy;

* po Mszy świętej porannej – zmiana tajemnic różańcowych;

* po Mszy świętej o godz. 17: 00 – spotkanie z rodzicami dzieci klasy III SP.

2. Jutro i w sobotę Msza święta będzie o godz. 6: 30.

3. We wtorek przypada święto świętego Mateusza Apostoła i Ewangelisty.

O godz. 17: 30 będzie nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego i Eucharystia.

4. W środę, w czwartek i w piątek Msza święta będzie o godz. 18: 00.

5. W czwartek czcić będziemy w liturgii świętego Ojca Pio – jednego z najbardziej

popularnych świętych naszych czasów, stygmatyka.

6. W przyszłą niedzielę :

– odbędzie się 37. Pielgrzymka Małżeństw i Rodzin na Jasną Górę, pod hasłem:

Pójdźcie do Józefa”.

* o godz. 11: 00 będzie suma odpustowa ku czci świętych lekarzy męczenników

Kosmy i Damiana w Męcinie Wielkiej , a w Smerekowcu ku czci św. Michała

Archanioła.

7. Składamy serdeczne “Bóg zapłać”:

– osobom z wyznaczonych domów za posprzątanie wczoraj kościoła, za kwiaty na ołtarze

Matki Bożej i za ofiarę.

8. Troskę o czystość świątyni powierzamy w tym tygodniu mieszkańcom domów

od pana Aleksandra Ziai do pana Jana Tokarza, Andrzeja Grybosia oraz pana Marka

Potyrały.

9. Wójt Gminy Gorlice informuje, że od 22 września do 20 października 2021 r. ( tj. przez

21 dni roboczych ) na stronie internetowej Gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz

w siedzibie Urzędu Gminy (w godzinach pracy Urzędu ) zostanie ponownie wyłożony

do publicznego wglądu projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

przestrzennego gminy Gorlice.

Osoby zainteresowane zmianą przeznaczenia działki proszone są o zapoznanie się

z dokumentem.

Z uwagi na stan epidemii, w przypadku wizyty w Urzędzie Wójt prosi o stosowanie się

do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Zdrowia.

Dla osób, które zapoznają się z dokumentami w wersji elektronicznej pracownicy

urzędu będą udzielali także wyjaśnień za pośrednictwem telefonu czy poczty elektronicznej.

10. Od dnia 20 września do odwołania proszę zwracać się w ważnych i pilnych sprawach

do Parafii Narodzenia NMP w Gorlicach – tel. 18 353 76 30, lub św. Jadwigi Królowej –

tel. 18 353 88 50.

             MATKO BOSKA SALETYŃSKA

             wstawiaj się za nami do Boga