13. 06. 2021 r. – 11 NIEDZIELA ZWYKŁA B

13. 06. 2021 r. – 11 NIEDZIELA ZWYKŁA B

****************************************************************************

INTENCJA MSZALNA:

  7: 30 – + Adolf Makowiecki – 20 rocznica śmierci

10: 00 – dziękczynna za łaski – w 40 rocznicę ślubu Wandy i Janusza

z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Najświętszej

świętego Józefa i zdrowie dla Jubilatów i rodziny

17: 00 – za parafian

****************************************************************************

1.DZISIAJ:

dzień modlitw w intencji Kościoła, Ojca świętego Franciszka i Ojczyzny;

– gdyby nie wypadała niedziela, obchodzilibyśmy wspomnienie św. Antoniego z Padwy,

Kapłana i Doktora Kościoła;

* na sumie – chrzest dziecka: nr 5 / 2021;

– zapowiedź przedślubna: nr 6 / 2021;

* po sumie – spotkanie kandydatów do Bierzmowania z klas VII;

* o godz. 17: 00 – Msza święta połączona z nabożeństwem czerwcowym.

2. Jutro i w sobotę Msza święta będzie rano o godz. 6: 30.

3. We wtorek o godz. 17: 30 nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego połączone

z nabożeństwem do Najświętszego Serca Pana Jezusa i Eucharystia.

– Przed nabożeństwem, o godz. 16: 30, spotkanie w kościele z chłopcami z klas trzecich

SP i z innych, którzy chcieliby zostać ministrantami. Rodziców proszę o zachętę w tym

względzie.

4. W środę, w czwartek i w piątek Msza święta będzie o godz. 18: 00.

5. W tym tygodniu czcić będziemy w liturgii:

w poniedziałek – błogosławionego Michała Kozala, biskupa i męczennika obozu

w Dachau;

w czwartek – świętego Brata Alberta Chmielowskiego, zakonnika, założyciela

zgromadzenia albertynów i albertynek, powstańca styczniowego,

wybitnego malarza, który poświęcił swe życie dla biednych i bezdomnych.

6. W przyszłą niedzielę:

* po Mszy świętej porannej zmiana tajemnic różańcowych;

– połowa składki przeznaczona będzie na biedne kościoły diecezji.

7. Składamy serdeczne “Bóg zapłać”:

– panom: Czesławowi Goździewiczowi i Bogusławowi Padołowi za spryskanie kostki

na placu kościelnym i parkingach środkiem ekologicznym przeciw trawie i za wykoszenie

trawników; panu Czesławowi także za założenie moskitier w oknach plebanii,

– osobom z wyznaczonych domów za posprzątanie wczoraj kościoła i obejścia oraz

za kwiaty ołtarzowe i ofiarę,

– wszystkim, którzy złożyli dziś ofiarę na witraże w bocznej kaplicy oraz na remont Domu

Diecezjalnego KSM w Rzeszowie, o co prosił Ksiądz Biskup Ordynariusz.

8. Troskę o czystość świątyni powierzamy w tym tygodniu mieszkańcom domów

od pana Bolesława Skraby i pana Czesława Kawy do pani Wandy Gniadek.