05. 04. 2021 r. – PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY B

05. 04. 2021 r. – PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY B

************************************************************************

INTENCJE MSZALNE:

7: 30 – + Julian Patla – 2 rocznica śmierci

10: 00 – + Adam Wiśniowski – od rodziny Gawlaków z Szalowej

************************************************************************

1. Ciesząc się d r u g i   d z i e ń  z Chrystusowego Zmartwychwstania, spotykając się

w małym gronie rodzinnym – pamiętajmy o naszej godności; niech to będą spotkania

w trzeźwości i chrześcijańskiej miłości.

2. DZISIAJ:

czwarty dzień Nowenny do Miłosierdzia Bożego nabożeństwo po Mszy świętej

porannej;

* nie będzie Mszy św. popołudniowej.

– Kazania: List Rektora KUL-u na drugi dzień Świąt Wielkanocnych.

3. Przyszła niedziela jest NIEDZIELĄ MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

i Świętem patronalnym Caritas:

w naszej parafii – o d p u s t.

* MSZE ŚW.: o godz. 7: 30;  suma o godz. 11: 00, którą odprawi ks. mgr lic. Jacek Piróg,

proboszcz z Sękowej. On też wygłosi do nas słowo Boże.

Po południu Msza św. o godz. 17: 00.

– Składka na Caritas Diecezji Rzeszowskiej.

* CZCICIELI MIŁOSIERDZIA BOŻEGO i tych, którzy pragną się pomodlić za cały

świat, Ojczyznę, parafię oraz we własnych intencjach, zapraszam od wtorku

do soboty włącznie na NOWENNĘ DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO I MSZĘ

ŚWIĘTĄ o godz. 17: 30.

4. Składam serdeczne podziękowanie wszystkim, którzy swoją pracą i ofiarami przyczynili

się do uroczystego przeżycia ostatnich dni Wielkiego Tygodnia i trwających Świąt.

W szczególności:

– paniom nauczycielkom z naszej szkoły: Teresie Szarowicz i katechetce Renacie

Biernackiej oraz panom: Zdzisławowi Boczoniowi, Bogusławowi Padołowi

i Bogumiłowi Łasakowi za przygotowanie skromnej, ale pięknej Ciemnicy i Grobu

Pańskiego.

– Pani Janinie Praiznar – za śpiew Godzinek o Męce Pańskiej w czasie niedziel

Wielkiego Postu, Gorzkich Żalów w Wielki Piątek i rozpoczęcie Nowenny

do Miłosierdzia Bożego.

Ministrantom za dyżury adoracyjne przy Ciemnicy i Grobie Jezusa.

– pani Irenie Łabno i panu Czesławowi Goździewiczowi za pomoc przedświąteczną

w kościele.

– Osobom z wyznaczonych domów za posprzątanie w Wielką Sobotę kościoła,

wypastowanie posadzki, usunięcie pajęczyny ze ścian i zatroszczenie się o piękne

kwiaty ołtarzowe na Święta.

-Panu Leszkowi Szczepanikowi za wywiezienie zużytych kwiatów ze składowiska.

5. Z całego serca dziękuję wszystkim, którzy złożyli ofiarę pieniężną do skrzynki

świętego Antoniego na pomoc świąteczną i na odpust dla osób samotnych chorych

( za kwotę 1873 zł );

* Za wszelki trud dla chwały Bożej i okazane serce, także za dary żywnościowe i ciasto

 na stół wielkanocny plebanii, niech Wam wynagrodzi Zmartwychwstały

i Miłosierny Chrystus swoim łaskami i błogosławieństwem.

6. O posprzątanie świątyni i przygotowanie jej do Odpustu prosimy w tym tygodniu

mieszkańców domów zza wody od panów: Stanisława, Grzegorza i Krzysztofa

Masztafiaków oraz pana Michała Rówińskiego i pana Dominika Orzechowskiego

do pani Lucyny Mleczek.