28. 02. 2021 r. – 2 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU B

28. 02. 2021 r. – 2 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU B

****************************************************************************

INTENCJE MSZALNE:

  7: 30 – + Adam Duda – od sąsiadów: Kocur i Ludwin

10: 00 – + Apolonia Ludwin – z okazji imienin i rocznicy śmierci

16: 30 – za parafian

****************************************************************************

1.D r u g a  n i e d z i e l a Wielkiego Postu jest w Polsce związana z m i s j a m i.

Modlitwą i ofiarą materialną złożoną do puszek wspieramy polskich misjonarzy.

W miarę możliwości złóżmy po Mszy świętej jałmużnę na realizację wielu dobrych

projektów w krajach misyjnych.

2. DZISIAJ:

* o godz. 16: 30 GORZKIE ŻALE – ofiarujemy je w intencji naszych rodzin;

każdej z nich potrzebna jest pomoc cierpiącego Chrystusa i Jego Bolesnej Matki.

3. Rozpoczynający się jutro miesiąc marzec, w szczególności poświęcony jest czci

świętego Józefa – Patrona Kościoła, rodzin i dobrej śmierci. W tych i innych intencjach módlmy

się często – w Roku Świętego Józefa – do świętego Oblubieńca NMP i Opiekuna Jezusa

i Kościoła.

4. Jutro Msza święta będzie o godz. 6: 30 i o 17: 00.

5. We wtorek o godz. 16: 30 nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego i Eucharystia.

6. W środę na Mszę św. o godz. 17: 00 i spotkanie zapraszam kandydatów

do Bierzmowania z klasy VIII.

7. W pierwszy czwartek czcić będziemy świętego Kazimierza, królewicza z rodu

Jagiellonów – dar modlitwy złóżmy naszemu Biskupowi Seniorowi w dniu imienin.

* Wszystkich Solenizantów tego dnia i ich rodziny zachęcam do udziału we Mszy świętej,

która będzie o godz. 17: 00.

8. W pierwszy piątek o godz. 16: 30 – Droga Krzyżowa prowadzona przez dzieci z klasy

III a, poświęcenie książeczek do ich I Komunii św. i Msza święta ku czci Najświętszego Serca

Pana Jezusa.

9. Spowiedź pierwszopiątkowa:

* w czwartek od godz. 15: 30 – dzieci z klasy IV,

* w piątek od godz. 15: 00 – uczniowie klas V – VIII i starsi

10. W pierwszą sobotę będziemy przeżywać dzień naszej parafialnej adoracji – dzień

szczególnej czci okazywanej Jezusowi Eucharystycznemu i wynagrodzenia za grzechy

i zaniedbania nasze i świata. Porządek nabożeństw będzie następujący:

o godz. 15: 00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego wobec Chrystusa wystawionego

w Najświętszym Sakramencie i adoracja mieszkańców Gór, Ćwierci

i za Wody – prowadzona przez Różę pani Barbary Nowak;

od godz. 15: 45 – adoracja mieszkańców Centrum – prowadzona przez pozostałe

Róże różańcowe;

* o godz. 16: 30 – Modlitwa różańcowa rozważanie tajemnic radosnych;

* o godz. 17: 00 – Msza święta wotywna ku czci Niepokalanego Serca Maryi,

z kazaniem ks. prałata Stanisława Górskiego.

Bardzo serdecznie zapraszam na to sobotnie spotkanie z Jezusem Eucharystycznym i miłością

Niepokalanego Serca Maryi – Niewiasty Eucharystii.

11. Składamy serdeczne “Bóg zapłać”:

– osobom z wyznaczonych domów za posprzątanie wczoraj kościoła i za ofiarę,

– wszystkim, którzy złożyli dziś ofiarę na ogrzewanie i oświetlenie kościoła.

12. Troskę o czystość świątyni powierzamy w tym tygodniu mieszkańcom domów

od pani Stanisławy Kudławiec do pani Alfredy Radzik.

13. Szczególnie w niedziele wielkopostne wypada coś religijnego przeczytać – nie zapomnijmy

wziąć katolicką prasę ze stolika za ławkami. Dla dzieci jest nowosądecki miesięcznik

Promyczek Dobra”.

14. W gablocie przykościelnej jest wywieszony afisz informujący o Ekstremalnej Drodze Krzyżowej

w naszym rejonie 26 marca br.