14. 02. 2021 r. – 6 NIEDZIELA ZWYKŁA B

14. 02. 2021 r. – 6 NIEDZIELA ZWYKŁA B

************************************************************************

INTENCJE MSZALNE:

  7: 30 – + Alfred Wdowiarz – 30 rocznica śmierci

10: 00 – + Adam Duda – od kuzynki Krystyny z mężem

17: 00 – za parafian

************************************************************************

1. DZISIAJ:

gdyby nie wypadała niedziela, obchodzilibyśmy święto Świętych Cyryla i Metodego,

Patronów Europy.

* Po Mszy świętej porannej do sumy ostatnie już Nabożeństwo

Czterdziestogodzinne, wynagradzające za grzechy popełniane w naszej Ojczyźnie,

w naszej parafii, w naszych rodzinach i w naszym osobistym życiu;

* o godz. 17: 00 Msza święta połączona z nieszporami.

2. Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy w Kościele w Polsce 54. Tydzień Modlitw

o Trzeźwość Narodu, pod hasłem: Trzeźwością pokonywać kryzys. W tej ważnej

dla całego Narodu intencji modlić się będziemy codziennie na Mszy św. oraz podczas

piątkowej Drogi Krzyżowej.

* Starajmy się, aby na czas Wielkiego Postu włączyć się do grona abstynentów.

Zrezygnujmy też z kupowania napojów alkoholowych i częstowania nimi.

3. Jutro i w sobotę Msza święta będzie o godz. 6: 30.

4. We wtorek o godz. 16: 30 nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego i Eucharystia.

5. W środę – 17. 02. – POPIELEC:

rozpocznie się WIELKI POST. Jest to dla każdego katolika okres pokuty.

W tym czasie katolik nie może uczestniczyć w zabawach i dyskotekach oraz takich

organizować. Jest to dla wierzących czas trzeźwości i dobrowolnego umartwienia;

czas modlitwy i czynnej miłości bliźniego.

6. W ŚRODĘ POPIELCOWĄ obowiązuje post ścisły i abstynencja – nie ma na ten

dzień żadnych dyspens.

MSZE ŚWIĘTE z obrzędem poświęcenia i posypania głów popiołem

o godz. 8: 00 i 17: 00.

* Od Środy Popielcowej rozpocznie się okres Komunii świętej wielkanocnej, który

trwa do uroczystości Trójcy Świętej.

* Od Środy Popielcowej do I. Niedzieli Wielkiego Postu wypadają kwartalne

dni modlitw o ducha pokuty.

7. W czwartek Msza święta będzie o godz. 17: 00.

8. W p i ą t k i Wielkiego Postu będzie DROGA KRZYŻOWA o godz. 16: 30

i Eucharystia, zaś w n i e d z i e l e GORZKIE ŻALE z kazaniem pasyjnym,

które będzie głosił ks. mgr Michał Łukasik – wikariusz i katecheta z Szymbarku,

też o godz. 16: 30, a po nich bezpośrednio Msza święta wieczorna.

Bierzmy chętnie udział w tych nabożeństwach ku czci Męki Pańskiej.

Za udział w nich możemy zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami

9. W przyszłą niedzielę:

* po Mszy św. porannej – zmiana tajemnic różańcowych;

– w Bazylice Narodzenia NMP w Gorlicach o godz. 11: 30 będzie suma odpustowa

ku czci Pana Jezusa w Więzieniu.

10. Składamy serdeczne „Bóg zapłać”:

– panu Wojciechowi Piątkowskiemu i jego synowi Dawidowi za pomoc w tym tygodniu

panu Leszkowi Szczepanikowi w odśnieżaniu placu kościelnego,

– osobom z wyznaczonych domów za posprzątanie wczoraj kościoła i za ofiarę,

– wszystkim, którzy złożyli dziś ofiarę na cele inwestycyjne parafii – planowane

witraże w bocznej kaplicy.

11. Troskę o czystość świątyni powierzamy w tym tygodniu mieszkańcom domów

od pani Heleny Markowicz i pana Emila Zastępy do pana Wiesława Jędrusiaka.