25. 12. 2020 r. – UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO B I DRUGI DZIEŃ ŚWIĄT

25. 12. 2020 r. – UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO B

****************************************************************************

INTENCJE MSZALNE:

Pasterka – za wszystkich parafian

7: 30 – + Emil Kamiński – od dyrekcji, nauczycieli i pracowników SP nr 6

w N. Sączu 2

10: 00 – – Aleksander Waląg – rocznica śmierci

****************************************************************************

1.Dzisiejszy uroczysty dzień świąt – przeżyjmy tradycyjnie w gronie rodzinnym.

Całe święta przeżyjmy we wzajemnej miłości, życzliwości i całkowitej trzeźwości.

– Nie obowiązuje dziś wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

2. Jutro drugi dzień świąt: Święto świętego Szczepana, Pierwszego Męczennika

za Chrystusową Prawdę:

* Msze święte w naszym kościele: o godz. 7: 30 i 10: 00;

* na sumie będzie chrzest;

* po sumie poświęcimy tradycyjnie owies, który podaje się bydłu, aby przez modlitwę

Kościoła uprosić błogosławieństwo w gospodarstwie;

* tak, jak dzisiaj, nie będzie Mszy świętej wieczornej.

– Ofiary zbierane na tacę przeznaczone będą na Instytut Teologiczno-Pastoralny

w Rzeszowie, który przynależy do Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

Zamiast kazania, wysłuchamy odezwy Rektora tej Uczelni.

3. INTENCJE MSZALNE w drugi dzień świąt:

7: 30 – + Adela Kamiński – rocznica śmierci

10: 00 – + Gerard Bugno – 5 rocznica śmierci

4. Wszystkim uczestniczącym w tej Mszy świętej i czytelnikom tej strony parafialnej

składam serdeczne życzenia świąteczne:

NIECH BOŻE DZIECIĘ, NASZ BÓG I ZBAWCA,

NAPEŁNI WASZE SERCA W TYM TRUDNYM CZASIE

PRAWDZIWYM POKOJEM I PŁYNĄCĄ Z NIEGO RADOŚCIĄ.

NIECH NOWO NARODZONEMU SYNOWI BOŻEMU

BĘDZIE POŚRÓD WAS DOBRZE, NIECH INNYM BĘDZIE

Z WAMI DOBRZE NIE TYLKO W CZASIE TYCH

ŚWIĄTECZNYCH  DNI, ALE JAK NAJDŁUŻEJ.

Zdrowych, spokojnych, błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia.

26. 12. 2020 r. – ŚWIĘTO ŚW. SZCZEPANA B

****************************************************************************

INTENCJE MSZALNE:

7: 30 – + Adela Kamińska – w rocznicę śmierci

10: 00 – + Gerard Bugno – 5 rocznica śmierci

****************************************************************************

1.Dzisiaj drugi dzień świętowania. Pamiętajmy, aby całą oktawę Bożego Narodzenia

przeżyć z żyjącym w sercu Chrystusem, abyśmy w Jego obecności mogli powitać

nadchodzący Nowy Rok.

* Na sumie – chrzest:: nr 10 / 2020;

– nie będzie Mszy świętej wieczornej.

2. Jutro – w niedzielę – przeżywać będziemy Święto Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi

i Józefa.

* Msze święte będą w porządku niedzielnym: 7: 30, 10: 00 i 17: 00 ( z nieszporami ).

– Składka przeznaczona będzie na ogrzewanie i oświetlenie świątyni.

3. W imieniu swoim i parafian składam staropolskie “Bóg zapłać” paniom: Janinie Praiznar,

Teresie Boryczko i Czesławie Niemiec za śpiew Godzinek ku czci Maryi Niepokalanej w ciągu

całego Adwentu i pieśni podczas Rorat.

4. Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim, którzy mają swój wkład w uroczyste

przeżycie świąt:

– panu Mieczysławowi Krukowi, sąsiadowi, za piękne darmowe choinki,

– panu Zdzisławowi Boczoniowi, Aleksandrowi Trybusowi i Bogusławowi Padołowi za ich

obsadzenie, założenie na nich światełek, ozdób i wykonanie (przygotowanie) ładnej

szopki; pani Alicji Prajsnar za pomoc panom w jej wystroju;

– pani Irenie Łabno za udekorowanie małej choinki przy tabernakulum, zrobienie stroików

przy relikwiach; panu Czesławowi Goździewiczowi za pomoc udzieloną pani Irenie;

– pani Czesławie Niemiec za troskę o czystość bielizny ołtarzowej i liturgicznej,

5. Z całego serca dziękuję wszystkim, którzy złożyli ofiarę pieniężną do skrzynki świętego

Antoniego  (2230 zł ) na pomoc szczególnie osobom chorym i samotnym – na święta i Nowy Rok;

Niech Wam wszystkim Boże Dziecię obficie wynagrodzi.

6. INTENCJE MSZALNE:

27. 12. – NIEDZIELA ŚWIĘTEJ RODZINY

7: 30 – + Maria Korzec – 9 rocznica śmierci – od syna Tadeusza z rodziną

10: 00 – + Jan i Wanda Sośniak – w rocznicę śmierci Jana

17: 00 – za parafian