22. 11. 2020 r. – 34 NIEDZIELA ZWYKŁA A UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA

22. 11. 2020 r. – 34 NIEDZIELA ZWYKŁA A

UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA

****************************************************************************

INTENCJE MSZALNE:

  7: 30 – + Stanisław Kudławiec – 30 rocznica śmierci

10: 00 – + Katarzyna i Andrzej Prokop

16: 30 – + Mieczysław Szymczyk – w 7 dzień po śmierci – od żony

****************************************************************************

1.DZISIAJ:

ostatnia niedziela roku liturgicznego,

dzień Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży i Akcji Katolickiej,

dzień modlitw w intencji pielęgnujących śpiew i muzykę kościelną z okazji

wspomnienia świętej Cecylii.

* Po Mszach świętych – wystawienie Najświętszego Sakramentu, Litania

do Najświętszego Serca Pana Jezusa i akt poświęcenia rodzaju ludzkiego;

za udział w tym nabożeństwie można zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.

* O godz. 16: 30 będzie Różaniec za dusze wypominane i Msza święta wieczorna.

2. Jutro Msza święta będzie o godz. 6: 30.

3. We wtorek o godz. 16: 30 nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego z Koronką w intencji

dusz wypominanych i Eucharystia.

4. W środę, w czwartek i w piątek Msza święta będzie o godz. 17: 00; w sobotę o 6: 30.

5. Przyszła niedziela będzie I. NIEDZIELĄ ADWENTU. Rozpocznie się nowy rok

duszpasterski w Kościele w Polsce pod hasłem: „Zgromadzeni na Świętej Wieczerzy”.

– Składka przeznaczona będzie na ogrzewanie i oświetlenie świątyni.

6. Tradycyjnie pan Organista będzie roznosił, przy zachowaniu środków ostrożności, opłatki

po katolickich rodzinach całej parafii. Przyjmijmy go, jak dotychczas, życzliwie. Ofiara składana mu

z tej racji jest wynagrodzeniem za jego całoroczną pracę w kościele.

7. Od przyszłej niedzieli będzie można nabyć w przedsionku kościoła małą lub dużą świecę

wigilijną. Dochód przeznaczony jest w całej Polsce na pomoc najbiedniejszym dzieciom

na święta.

8. We wtorek 24 listopada od godz. 7: 00 odbędzie się w naszej miejscowości zbiórka

odpadów wielkogabarytowych – szczegóły na ogłoszeniu w gablocie.

9. Składamy serdeczne “Bóg zapłać”:

– panu Czesławowi Goździewiczowi za naoliwienie drzwi garażowych w plebanii,

panu Aleksandrowi Trybusowi za zdjęcie planszy w kaplicy bocznej, Maciejowi

Tumidajskiemu za zawiezienie jej do pracowni artystycznej;

– osobom z wyznaczonych domów za posprzątanie wczoraj kościoła, zagrabienie liści

na placu kościelnym i za ofiarę.

10. Troskę o czystość świątyni powierzamy w tym tygodniu mieszkańcom domów

z Gór od Siar: od pana Janusza Górskiego do pana Stanisława Janowskiego i pana

Daniela Górskiego.

                  KRÓLUJ NAM CHRYSTE!