Zachęta do zyskiwania odpustów dla zmarłych

Zachęcam do zyskiwania odpustów zupełnych za zmarłych.

W tym roku, w związku z pandemią, Stolica Apostolska rozszerzyła możliwość zyskania odpustu

zupełnego dla zmarłych na cały miesiąc listopad: szczegóły w gablocie i na stronie internetowej

parafii ( kategoria: „Z Diecezji Rzeszowskiej” punkt 5 ).