05. 07. 2020 r. – 14 NIEDZIELA ZWYKŁA A

05. 07. 2020 r. – 14 NIEDZIELA ZWYKŁA A

****************************************************************************

INTENCJE MSZALNE:

  7: 30 – + Bożena Ochwat i + Leokadia Ochwat – w 13 r. ś. Bożeny

10: 00 – dziękczynna za łaski – w 90 rocznicę urodzin Heleny – z prośbą

o dalsze, opiekę Bożą i Matki Najświętszej i zdrowie po najdłuższe

lata – z intencji dzieci z rodzinami

17: 00 – w 35 rocznicę ślubu Barbary i Marka – z podziękowaniem

za dotychczasowe łaski i prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże

i zdrowie dla małżonków i ich rodziny

*****************************************************************************

1.DZISIAJ:

zbiórka do puszek na pomoc poszkodowanym przez powódź w naszej diecezji;

* na sumie – zapowiedzi przedślubne: nr 8 – 9 / 2020;

* o godz. 17: 00 Msza święta połączona z nieszporami;

– składka na tacę przeznaczona jest na nasze Seminarium Duchowne;

– kazania: adoracja aktualna.

2. Jutro i w sobotę Msza święta rano o godz. 6: 30.

3. We wtorek o godz. 17: 30 nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego i Eucharystia.

4. W środę, w czwartek i w piątek Msza święta będzie o godz. 18: 00.

W piątek o godz. 17: 15 spotkanie w kościele z chłopcami, którzy chcieliby zostać ministrantami.

Rodziców bardzo proszę, by zachęcili swoich synów do służby liturgicznej.

5. W tym tygodniu czcić będziemy w liturgii Kościoła:

* jutro – błogosławioną Marię Teresę Ledóchowską, patronkę dzieł misyjnych w Polsce,

* w środę – świętego Jana z Dukli, kapłana, niezwykle gorliwego franciszkanina,

związanego z Krosnem, Lwowem i Poznaniem. Słynął z wiedzy teologicznej

i daru prorokowania;

* w sobotę – świętego Benedykta, patrona Europy.

6. Składka z przyszłej niedzieli przeznaczona będzie na planowane witraże w bocznej kaplicy.

7. Ksiądz Biskup Ordynariusz Jan Wątroba w ramach posługi i zastępstw wakacyjnych,

skierował do pracy duszpasterskiej w charakterze administratora parafii w dniach 12.07. –

01. 08. br. księdza neoprezbitera mgra Jakuba Dzierżaka, pochodzącego z Chmielnika.

Przyjmijmy go serdecznie, a jego posługę kapłańską wspierajmy szczerą modlitwą.

8. Składamy serdeczne “Bóg zapłać”:

– panu Leszkowi Szczepanikowi za przywiezienie na plac kościelny worków z piaskiem,

na wypadek gwałtownej ulewy,

– panom: Czesławowi Goździewiczowi i Bogusławowi Padołowi za wykoszenie trawników,

– osobom z wyznaczonych domów za posprzątanie wczoraj kościoła, za dokupienie

kwiatów i za ofiarę.

9. Troskę o czystość świątyni powierzamy w tym tygodniu mieszkańcom domów

od pani Michaliny Majcher do pana Kazimierza Korzenia.

10. Poseł na Sejm RP Barbara Bartuś serdecznie zaprasza w piątek – 10 lipca o godz. 19: 00

na spotkanie „Łączy nas Polska” w Domu Kultury – Sala Strażacka w Szymbarku.

 

                         SZCZĘŚĆ BOŻE

                 w wypoczynku i w pracy!