07. 06. 2020 r. – UROCZYSTOŚĆ TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ A

07. 06. 2020 r. – UROCZYSTOŚĆ TRÓJCY

PRZENAJŚWIĘTSZEJ A

****************************************************************************

INTENCJE MSZALNE:

7: 30 – + Józef Praiznar – od Rafała Boryczko z rodziną

10: 00 – + Jan i Maria Zborowscy i + Czesław Bylinowski

17: 00 – za parafian

****************************************************************************

1.DZISIAJ:

kończy się czas Komunii świętej wielkanocnej;

* na sumie – zapowiedzi przedślubne: nr 5 – 7 / 2020;

* o godz. 17: 00 Msza święta połączona z nabożeństwem czerwcowym;

– kazania: adoracja aktualna.

2. Jutro czcić będziemy w liturgii świętą Jadwigę Królową.

* Msza święta o godz. 6: 30.

O godz. 16: 30 będzie spotkanie z dziećmi z klas trzecich i rodzicami.

* O godz. 18: 00 będzie suma odpustowa w Parafii Świętej Jadwigi Królowej

w Gorlicach.

3. We wtorek o godz. 17: 30 nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego połączone

z czerwcowym i Eucharystia.

– Przed nabożeństwem, o godz. 16: 45 zbiórka wszystkich ministrantów.

– Po nabożeństwie spotkanie Grupy Modlitwy św. Ojca Pio.

4. W środę przypada wspomnienie błogosławionego Bogumiła, biskupa – słynącego

z mądrości, roztropności i pobożności.

* Msza święta będzie o godz. 18: 00.

5. W czwartek przeżywać będziemy UROCZYSTOŚĆ BOŻEGO CIAŁA:

* MSZE ŚWIĘTE w naszym kościele: o godz. 7: 30 i 10: 00. Składka przeznaczona

będzie na Caritas Diecezji Rzeszowskiej.

* Po sumie wyruszy p r o c e s j a na plac kościelny z Najświętszym Sakramentem

do ustawionych ołtarzy: j e d e n ołtarz przygotuje tradycyjnie Róża pani Marii

Laskoś i Barbary Nowak, d r u g i będzie młodzieżowy, t r z e c i ubierze i ustroi

kwiatami Róża pani Heleny Smołkowicz, Zofii Kudławiec i Wandy Migacz.

Różę męską proszę, aby w środę, po Mszy świętej ( o godz. 18: 30 ), poskręcała

ołtarze, poustawiała w odpowiednich miejscach i zatroszczyła się o brzózki.

Na p r o c e s j ę Bożego Ciała i całą Oktawę zapraszam ministrantów, dziewczynki

do sypania kwiatów, chłopców w komeżkach do dzwonienia, dzieci przygotowujące się

do I Komunii św., wszystkich parafian;

przygotujcie i zabierajcie na procesję baldachim, sztandary, figurkę Matki Bożej

( dziewczęta z klasy VII i VIII ) oraz obrazy ( feretrony ).

– Udekorujmy okna swoich domów obrazami Serca Jezusowego i emblematami

eucharystycznymi. Niech to będzie znak wyznania naszej wiary.

6. Nabożeństwo Oktawy Bożego Ciała w dni powszednie będzie o godz. 17: 30.

* Nie sprawmy Chrystusowi zawodu obojętnością, wykrętem czy lenistwem.

Jak On pragnie być blisko nas, tak my przychodźmy licznie do Niego.

7. W Uroczystość Bożego Ciała będą tradycyjnie rozprowadzane na placu kościelnym

symboliczne rogaliki, jako znak naszej łączności z najbiedniejszymi. Ofiary składane

z tej okazji przeznaczone będą na posiłki dla najbiedniejszych w Kuchni Caritas w Gorlicach.

8. Zwracam się z gorącą prośbą do chłopców i dziewcząt z klasy VII i VIII o pomoc

w posprzątaniu ścieżki procesyjnej w Boże Ciało i w ciągu całej Oktawy, zgodnie

z wieloletnią, piękną tradycją istniejącą w tym względzie w naszej parafii.

9. W przyszłą niedzielę:

* po sumie będzie procesja eucharystyczna w ramach Oktawy Bożego Ciała;

– składka przeznaczona będzie na przygotowanie okien w bocznej kaplicy pod witraże.

10. Składamy serdeczne “Bóg zapłać”:

panom: Czesławowi Goździewiczowi i Bogusławowi Padołowi za wykoszeniu trawników,

– pani Irenie Łabno za przebranie kwiatów ołtarzowych i wymianę obrusa przy Matce

Bożej; za pomoc

w tym względzie panu Czesławowi Goździewiczowi,

osobom z wyznaczonych domów za posprzątani wczoraj kościoła i za ofiarę.

11. Troskę o czystość świątyni i jej obejścia powierzamy w tym tygodniu mieszkańcom

domów od pana Aleksandra Ziai do panów: Jana Tokarza i Andrzeja Grybosia oraz

pana Marka Potyrały.

12. Z dniem 6 czerwca 2020 r. została odwołana dyspensa od obowiązku uczestnictwa

we Mszy Świętej w niedziele i święta nakazane.