24. 05. 2020 r. – UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO A

24. 05. 2020 r. – UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO A

****************************************************************************

INTENCJE MSZALNE:

7: 30 – + Józef Praiznar – od siostry z rodziną

10: 00 – + Krzysztof Korzec – rocznica śmierci

16: 30 – za parafian

****************************************************************************

1.DZISIAJ:

– radujemy się, że Chrystus, odchodząc do Nieba, jednocześnie zostaje z nami

w Eucharystii, byśmy trwali przy Nim i mogli kiedyś połączyć się z Nim na wieki

w Niebie;

* na sumie: zapowiedź przedślubna: nr 5 / 2020;

* o godz. 16: 30 nabożeństwo majowe, a po nim bezpośrednio Msza święta.

2. Przypominam o ciągle aktualnej dyspensie od obowiązku uczestniczenia w niedzielnej

Eucharystii oraz o obowiązującym ograniczeniu liczbowym uczestników liturgii –

w naszym kościele – do 45 osób.

– Zachęcam równocześnie do uczestniczenia we Mszy świętej , w nabożeństwach

i modlitwach transmitowanych w środkach masowego przekazu i w Internecie.

– Pielęgnujmy Komunię św. duchową.

3. WSTĘP NA MSZĘ ŚWIĘTĄ W NIEDZIELE I ŚWIĘTA z obrazkiem z numerem

od 1 – 45, pobranym w przedsionku kościoła i zwróconym przy wychodzeniu.

4. Rozpoczynamy ostatni pełny tydzień nabożeństwa majowego – codziennie

o godz. 17: 30 gromadzimy się, aby czcić Matkę Najświętszą i przygotować się

przez Nowennę – do uroczystości Zesłania Ducha Św. Po „majówkach”

będzie bezpośrednio Msza św.

5. W środę o 18: 30 spotkanie w kościele z dziećmi z klasy III a SP i rodzicami,

zaś w czwartek o godz. 18: 30 z dziećmi z klasy III b i rodzicami.

6. W tym tygodniu przypada:

we wtorek – wspomnienie świętego Filipa Nereusza, kapłana, doradcy papieży –

Dzień Matki. Niech nie zabraknie wdzięcznej pamięci o naszych mamach.

Wszystkich zapraszamy na nabożeństwo do kościoła, podczas którego

będziemy dziękować Bogu za nasze mamy, za ich dobre serca i ręce,

oraz będziemy prosić dla nich przez wstawiennictwo Matki Bożej

o potrzebne łaski;

w czwartek – 39. rocznica śmierci Sługi Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego

Prymasa Tysiącleciabeatyfikacja została zawieszona do odwołania;

w piątek – wspomnienie świętej Urszuli Ledóchowskiej, założycielki sióstr

urszulanek szarych, wielkiej wychowawczyni i opiekunki młodzieży.

7. W przyszłą niedzielę obchodzić będziemy UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA

DUCHA ŚWIĘTEGO – ZIELONE ŚWIĘTA – zakończy się Okres Wielkanocny.

* Po sumie będzie chrzest ( nr 5 / 2020 );

– składka przeznaczona będzie na ogrzewanie i oświetlenie świątyni.

8. Składamy serdeczne “Bóg zapłać”:

– panom: Czesławowi Goździewiczowi i Bogusławowi Padołowi za spryskanie trawy

na kostce placu kościelnego i parkingach środkiem ekologicznym,

– panu Wojciechowi Śliwie za wypożyczenie i zamontowanie rusztowań pod trzeci,

środkowy witraż; za pomoc w postawieniu i rozebraniu rusztowań – panom:

Zdzisławowi Boczoniowi, Bogusławowi Padołowi i Aleksandrowi Trybusowi;

panu Zdzisławowi także za czuwanie przy zakładaniu witraża;

– panu Markowi Gaworowi za zamontowanie specjalnych listew w częściach metalowych

okna – przed założeniem witraża,

– Kierownictwu Restauracji „Tarasowa” za darmowy obiad dla witrażystów,

– mieszkańcom z wyznaczonych domów za posprzątanie wczoraj kościoła, za kwiaty

ołtarzowe, podarowane w większości przez Państwo Rogal i za ofiarę wszystkich

sprzątających.

9. Troskę o czystość świątyni i umajenie kościoła gałązkami brzozy powierzamy

w tym tygodniu mieszkańcom domów od panów: Grzegorza i Bogusława Klimkowiczów

do pana Jacka Kamińskiego.