Ogłoszenie o święceniach diakonatu i prezbiteratu

Wkrótce nasz parafianin Michał CYRNEK ma przyjąć święcenia diakonatu i prezbiteratu.

 

Dziękując Bogu za wielki dar kapłańskiego powołania, módlmy się gorąco w intencji naszego Rodaka.  Módlmy się również o święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne dla całego Kościoła.