Konto bankowe Parafii

Na prośbę Parafian podaję konto bankowe Parafii Rzymskokatolickiej Ropica Polska

Ropica Polska 489, 38 – 300 Gorlice:

Bank Pekao S.A. O/Gorlice 15 1240 5110 1111 0000 5208 4528