19.01.2020 r. – 2 Niedziela Zwykła A – UROCZYSTOŚĆ ŚW. JÓZEFA SEBASTIANA PELCZARA

19. 01. 2020 r. – 2 NIEDZIELA ZWYKŁA A

************************************************************************

INTENCJE MSZALNE:

7: 30 – Z Róży pani Heleny Smołkowicz: o błogosławieństwo Boże, opiekę

Matki Najświętszej i zdrowie dla Róży i rodzin w Nowym Roku

10: 00 – + Józef i Emilia Burkot – w 5 r. ś. Emilii – od córki Wandy z rodziną

17: 00 – za parafian

************************************************************************

1. DZISIAJ:

– przeżywamy UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEGO JÓZEFA SEBASTIANA PELCZARA,

BISKUPAGłównego Patrona naszej Diecezji;

* po Mszy świętej porannejzmiana tajemnic różańcowych;

* na sumie – zapowiedź przedślubna: II nr 1 / 2020;

* o godz. 17: 00 Msza święta połączona z nieszporami.

2. Od 18 do 25 stycznia w całym Kościele trwa Oktawa Powszechnej Modlitwy

o Jedność Chrześcijan. Także od naszych modlitw w tej intencji zależy dzieło

ekumenizmu.

3. MSZA ŚWIĘTA   w ciągu tego tygodnia, z wyjątkiem wtorku, będzie o godz. 6: 30.

4. We wtorek o godz. 16: 30 nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego i Eucharystia.

5. We wtorek przypada Dzień Babci, a w środę Dzień Dziadka. Pamiętajmy i módlmy

się w tych dniach za naszych kochanych Dziadków, tych żyjących i tych, którzy już

odeszli do Pana. Tyle im przecież zawdzięczamy!

6. W t y m t y g o d n i u czcić będziemy w liturgii:

* we wtorekświętą Agnieszkę, dziewicę i męczennicę starożytności chrześcijańskiej;

* w piątek świętego Franciszka Salezego, biskupa i Doktora Kościoła,

wybitnego pisarza, patrona dziennikarzy i prasy katolickiej;

* w sobotę tajemnicę Nawrócenia świętego Pawła, który z prześladowcy stał się

największym Apostołem Chrystusa.

7. W przyszła niedzielę składka przeznaczona będzie na ogrzewanie i oświetlenie

świątyni.

8. Składamy serdeczne “Bóg zapłać”:

– panu Czesławowi Goździewiczowi za założenie nowej folii do kontenera,

– osobom z wyznaczonych domów zza wody za posprzątanie wczoraj kościoła

i za złożoną ofiarę.

9. Troskę o czystość świątyni powierzamy w tym tygodniu mieszkańcom domów

od pani Małgorzaty Smołkowicz do panów: Stanisława, Dariusza i Damiana Kukułów.

10. Porządek kolędy:

19. 01. N.godz. 13: 00: od pana Marka Króla do pana Romana Honkowicza –

z przerwą na Mszę św. o godz. 17: 00

20. 01. P. – godz. 13: 00: od pana Tadeusza Piecucha do panów Kukułów – domy

wzdłuż drogi krajowej

21. 01. Wt. – godz. 13: 00: pan Zdzisław Boczoń, pan Fiołek, pani Mazur i państwo

Wróbel oraz pani Stanisława Rąpała, pana Piotr Pacana i Czesław Spólnik;

po Mszy św.: pan Janik i pan Stanisław Tabor

22. 01. Śr. godz. 14: 15: od pana Piotra Matusika do pani Małgorzaty Smołkowicz

i od pana Andrzeja Ochwata do pana Piotra Kocura

23. 01. Cz.godz. 15: 00: od pana Bogusława Padoła do pana Stanisława Załęskiego

24. 01. Pt.godz. 13: 30: od pana Wacława Śliwy do pani Haliny i Kamila Lewińskich

25. 01. So. – godz. 9: 00: od pana Romana Warcholika do pana Krzysztofa

Tymbarskiego (domy po prawej stronie drogi) i od pana Wojciecha Labuta

do pana Wojciecha Miareckiego (domy po lewej stronie drogi)

26. 01. N. godz. 13: 00: od pana Zenona Laskosia i Jerzego Myszkowskiego do pani

Władysławy Obszarskiej, z przerwą na Mszę św. o godz. 17: 00

27. 01. P. godz. 9: 00: od pana Tadeusza Tumidajskiego do pana Juszyńskiego,

Maniaka i Korzenia oraz od pana Franciszka Markowicza do państwa

Miszczaków

28. 01. Wt. godz. 9: 00: od pani Heleny Markowicz i Emila Zastępy do pani Janiny

Jedleckiej i pana Romana Ludwina oraz pani Michalina Majcher,

pan Jędrusiak i Kuszyński

11. Jak zawsze przypominam o konieczności lektury religijnych czasopism,

które weźmy ze sobą, wychodząc z kościoła.