Zachęta do spowiedzi adwentowej

    W dniach od 17 do 24 grudnia przygotowujemy się bezpośrednio na przyjście Pana

Jezusa w czasie świąt. Znajdźmy czas na religijne przygotowanie się do Bożego Narodzenia.

    We wtorek – 17 grudnia – będzie w naszej parafii spowiedź święta adwentowa

od godz. 14: 30 – 17: 30 wszystkichw kościele, z przerwą od 16: 00 – 16: 30.

– W czasie spowiedzi będzie udzielana Komunia święta.

Bez dobrze przeżytej spowiedzi świętej nie ma religijnego przeżycia świąt.

– Nie odkładajmy też sakramentu pokuty na ostatnie godziny, bo będą długie

kolejki, a księża – zmęczeni.

PANIE JEZU,

PROSTUJ DROGI NASZEGO ŻYCIA!